Tre månadens vara istället för en

TLV:s nya system för generiskt utbyte har lett till en hel del problem
ute på apoteken. Framförallt har det handlat om att månadens vara inte
har kunnat levererats i tillräcklig omfattning och därför har tagit
slut. Nu föreslår TLV att de ska utse tre stycken månaden vara i stället för en.

13 apr 2010, kl 11:11
0

Från och med maj vill Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att det ska finnas tre stycken så kallade månadens vara som apoteken kan expediera. Systemet med att myndigheten rekommenderar en vara inom varje utbytesgrupp har visat sig vara svårt att följa. Främst har det handlat om att tillverkarna av läkemedel inte har kunnat leverera de billigaste preparaten under hela perioden.

TLV har nu skickat ut ett förslag på remiss med en ändring i systemet. De vill att det varje prisperiod ska finnas tre rekommenderade billigaste varor inom varje utbytesgrupp. Enligt TLV blir skillnaden att om den billigaste varan är slut, ska den näst billigaste ska kunna expedieras till kunden. Förslaget beskrivs som en tillfällig lösning.

TLV vill också vänta med att förlänga prisperioderna till fyra månader så att den förändringen inte sker under vad de kallar den pågående omställningsperioden. Enligt Magnus Thyberg som är chef för apoteksprojektet på TLV kommer förändringen att öka leveranssäkerheten väsentligt.