Annons
TLV ska skapa snabbspår för utvärderingar
Foto: Istock

TLV ska skapa snabbspår för utvärderingar

TLV får i uppdrag att skapa en snabbare utvärdering av läkemedel som ska användas i krislägen.

18 mar 2022, kl 12:59
0

Annons

Ta fram ett snabbspår för utvärderingar av läkemedel som ska användas vid en pandemi eller i andra krislägen. Det uppdraget lämnar regeringen nu till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Utvärderingar tar ofta lång tid

Inom det så kallade klinikläkemedelsuppdraget gör TLV hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som eventuellt ska in i slutenvården. Det är NT-rådet som beställer dessa bedömningar och använder dem som underlag för sina rekommendationer till regionerna om att införa läkemedlen i vården eller ej.

NT-rådet har de senaste åren beställt allt fler sådana bedömningar av TLV. TLV har då haft svårt att hinna med i den takt som NT-rådet och regionerna önskar. Under 2020 tog det därför i genomsnitt sju månader efter att EU-kommissionen godkänt ett nytt slutenvårdsläkemedel tills TLV:s bedömning var klar.

Under pandemin har EU:s läkemedelsmyndighet EMA samtidigt godkänt ett flertal nya behandlingar mot covid-19. TLV har hittills gjort en hälsoekonomisk bedömning av ett av dessa – Veklury (remdesivir). Bedömning pågår också av den monoklonala antikroppen Xevudy (sotrovimab) mot covid-19.

Snabbspår för utvärderingar nästa år

Men regionerna och Socialstyrelsen efterlyser hälsoekonomiska bedömningar av fler covid-19-läkemedel som underlag för beslut om upphandlingar. Det nya regeringsuppdraget till TLV består därför av två delar. Dels får myndigheten ett specifikt uppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel mot covid-19. Och dels ska TLV skapa det generella snabbspåret för utvärderingar av läkemedel som ska användas vid pandemier eller i liknande krislägen.

Regeringen vill att det finns en snabbare procedur som kan tillämpas i sådana situationer.

TLV får 2,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget och redovisa det till socialdepartementet senast 31 januari 2023.