TLV positiva till att bedöma rekvisitionsläkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ställer sig positiva till att
börja granska även läkemedel som köps av slutenvården. Det framgår av en
rapport som myndigheten lämnat till regeringen.

7 maj 2010, kl 11:34
0

Annons

I höstas fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag av regeringen att undersöka myndighetens förutsättningar att göra hälsoekonomiska bedömningar av de läkemedel som förskrivs på rekvisition av slutenvården. Regeringen villa veta om TLV utöver bedömningar som de idag gör av receptläkemedel till öppenvården såg det möjligt att utöka verksamheten.

TLV har nu kommit fram till att de bör få den uppgiften, det framgår av en rapport som lämnats till socialdepartementet. I rapporten föreslår TLV att de får driva verksamheten på försök i två år för att sedan utvärdera. En förutsättning för att de ska kunna göra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel är enligt TLV att de kommer att vara beroende av att läkemedelsindustrin lämnar ut de uppgifter och data som behövs.

Enligt rapporten bör sjukvårdshuvudmännen genom till exempel NLT, en grupp inom Sveriges Kommuner och Landsting som ska värdera nya läkemedelsterapier, kunna ansöka om att TLV ska göra de hälsoekonomiska bedömningarna. Bedömningen skulle vara ett kunskapsunderlag för landstingen när de planerar sina läkemedelsbeställningar.

Utvärderingarna ska enligt TLV:s förslag vara gratis för beställarna och finansieras genom ökade anslag till myndigheten. TLV menar att de kommer att behöva anställa ytterligare sex personer för att klara arbetsbelastningen. Totalt bedöms kostnaden för satsningen hamna på omkring 7 miljoner kronor årligen med en uppstartskostnad under ett förberedande halvår på cirka 2,3 miljoner kronor.