Annons
TLV-bedömning av Paxlovid trots hemligt pris

TLV-bedömning av Paxlovid trots hemligt pris

Behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande så länge kostnaden är lägre än för Veklury och Xevudy.

13 sep 2022, kl 15:08
0

Trots att läkemedelsföretaget Pfizer håller priset hemligt har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gjort en hälsoekonomisk bedömning av covid-19-läkemedlet Paxlovid. I denna kommer myndigheten fram till att behandlingen är kostnadsbesparande förutsatt att priset är lägre än för Veklury (remdesivir) och Xevudy (sotrovimab), två andra jämförbara läkemedel mot sjukdomen.

Paxlovid första orala behandlingen

Paxlovid består av de två substanserna nirmatrelvir och ritonavir och är den första orala behandlingen mot covid-19. Läkemedlet godkändes i EU i januari 2022 som behandling av covidinfekterade med ökad risk för en allvarlig sjukdomsutveckling. Läkemedlet är virushämmande och används för att behandla vuxna som inte är i behov av syrgas.

Enligt TLV har behandling med Paxlovid en minst lika bra effekt som behandling med Veklury och Xevudy. Dessa läkemedel är därför jämförelsealternativen i TLV:s  hälsoekonomiska bedömning. TLV utgår från att vården kommer att använda antingen Paxlovid eller någon av de andra befintliga behandlingarna som Veklury och Xevudy.

Inget angivet pris

När det gäller Veklury så är priset för en kur 29 709 kronor eller 33 678 kronor beroende på behandlingslängd. För Xevudy är den totala kostnaden för en behandling 32 891 kronor.

Läkemedelsföretaget har inte angett något pris för Paxlovid. Det hävdar att ett hypotetiskt pris ska jämföras med behandlingskostnader för Xevudy och Veklury.

Enligt TLV:s bedömning är behandling med Paxlovid kostnadsbesparande så länge kostnaden understiger behandlingskostnaden för Xevudy och Veklury. Detta utifrån den rekommenderade behandlingslängden för läkemedlen.