Annons
Sverige tecknade eget avtal om Paxlovid
Foto: Istock

Sverige tecknade eget avtal om Paxlovid

Sverige får den första leveransen av covid-19-läkemedlet Paxlovid till de sköraste patienterna efter halvårsskiftet.

23 jun 2022, kl 11:24
0

Det antivirala läkemedlet Paxlovid (nirmatrelvir och ritonavir i två olika tabletter) är den första godkända orala covid-19-behandlingen. Läkemedlet blev godkänt av EU i början av 2022 för behandling av covidinfekterade med ökad risk för en allvarlig sjukdomsutveckling. Data visar att behandlingen i denna patientgrupp minskar risken för sjukhusinläggning och död.

Men först nu är den svenska vården på väg att få tillgång till Paxlovid. På onsdagen tecknade Socialstyrelsen ett bilateralt avtal med tillverkaren Pfizer.

”Köpet ska täcka behovet till de sköraste patienterna för 2022”, förklarar samordnaren Susanne Bergman på Socialstyrelsens läkemedelskansli i ett mejl till Läkemedelsvärlden.

Under en period siktade Socialstyrelsen på att upphandla Paxlovid genom en EU-gemensam inköpsprocess. Förhandlingar har pågått mellan Pfizer och EU och Sverige planerade att göra avrop på det avtal som skulle bli resultatet. Men förhandlingarna gick trögt. Nu har Sverige genom Socialstyrelsen i stället skrivit ett eget avtal med Pfizer.

”Myndigheten gick ur den EU-gemensamma förhandlingen då Pfizer erbjöd ett nytt avtalsförslag som i högre grad var anpassat till svenska förhållanden”, skriver Susanne Bergman till Läkemedelsvärlden.

Den första leveransen av det antivirala läkemedlet beräknas komma under det tredje kvartalet. Socialstyrelsen kommer därefter att fördela läkemedlet till regionerna. Det kommer enbart att användas inom slutenvården till covidpatienter i riskgrupper.