Annons

Tillsynen av apotek ska ses över

Läkemedelsverket ska se över hur tillsynen av apoteksmarknaden kan utvecklas.

25 nov 2015, kl 15:49
0

Annons

Läkemedelsverket ska överväga om antalet inspektioner på apotek ska ökas samt om tillsynen ska inriktas på frågor om tillgänglighet av läkemedel. Myndigheten har även fått i uppdrag av regeringen att överväga om tillsynen ska inriktas på frågor om rådgivning vid receptexpediering.

Detta framgår av ett regeringsbeslut som kom i samband med direktiven för den nya apoteksutredningen.

Läkemedelsverket ska bland annat överväga om antalet besök på apotek bör utökas. Detta eftersom regeringen skriver att man anser att det vid besök på plats finns goda möjligheter att se över kvalitetsnivån. Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, tycker kan vara bra om det görs på ett balanserat sätt.

– En riskbaserad tillsyn är vettig, eftersom Läkemedelsverket inte har tid att utöva tillsyn över alla apotek i hela landet. Då är det bättre att titta på sådana områden som bedöms vara viktiga att göra tillsyn på. Att man tittar speciellt på de områdena i samarbete med apotek och att man på så sätt kanske hittar saker som man kan förbättra, säger han.

Själv kan han inte peka på några specifika fokusområden, utan menar att det är upp till Läkemedelsverket att besluta. Han menar att det generellt har varit en begränsad omfattning av tillsyn ute på apotek men att det utifrån Läkemedelsverkets rapporter inte har visats att det finns några stora brister i kvaliteten på apotek.

– En masstillsyn behövs inte, men däremot kan en bra och välanpassad tillsyn vara positivt för apoteken i och med att man kan förebygga och få ett bättre kvalitetsarbete, säger Johan Wallér.

Regeringen skriver i beslutet att de signaler som finns i fråga om bristande tillgänglighet på läkemedel hos apotek måste tas på allvar. Regeringen hänvisar till Statskontorets uppföljning av apoteksregleringen och skriver att det i den framgår att en högre andel av konsumenterna anger att de behövt vänta mellan två till tre dagar på sina förskrivna läkemedel, jämfört med före omregleringen.

Det är inte någon bild som Johan Wallér känner igen. Han menar att apotek har en hög tillgänglighet.

– I våras gjorde vi en stor studie för att se över direktexpedieringen på apotek. Men om det handlar om att läkemedel alltid ska finnas inne på apotek så är det fysiskt omöjligt och det vore samhällsekonomiskt och miljömässigt förkastligt, säger han och fortsätter:

– Om regeringen syftar på 24-timmarsregeln så följer apotek den till 100 procent, och om patienter inte får sina läkemedel i rimlig tid så beror det inte på apoteken, utan på distributionssystemet.