Annons

Infusionspumpar lyfts ur förmånen

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer inte längre att ingå i läkemedelsförmånen. Detta efter att begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats.

25 nov 2015, kl 11:57
0

Annons

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen som fastslagits förtydligar vad som klassificeras som en förbrukningsartikel. Enligt domen ska förbrukningsartiklar inom förmånen vara förhållandevis enkla, samtidigt som de ska vara mindre kostsamma produkter och ha en begränsad livslängd.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, omprövade därför subventionen för inhalationsutrustning och infusionspumpar med tillbehör. Produkter som inte uppfyller kriterierna kommer från och med 31 maj 2017 att uteslutas ut förmånerna.

– För att säkerställa att patienter ska få tillgång till dessa viktiga produkter får landstingen god tid på sig at ta över ansvaret, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Patienter som är i behov av dessa produkter kommer, om landstingen upphandlar utrustningen, fortfarande att få tillgång till infusionspumpar och inhalationsutrustning.