Annons

Tankar om Apoteket

Anders Cronlund, Läkemedelsakademin, har läst Stefan Carlssons och Bodil Jönssons bok “Tankar om Apoteket”.

13 jun 2002, kl 15:44
0

Annons

Apoteket AB:s VD Stefan Carlsson och TV-kändisen Bodil Jönsson har nyligen utkommit med boken Tankar om Apoteket. Den behandlar dels omorganisationen i företaget dels målen för verksamheten. Texten interfolieras med anonyma citat från 22 kvinnliga apoteksanställda.

Omorganisationen är svårt att ha synpunkter på för utomstående och handlar om företagets uppdelning i affärsområden och personalens stress inför dessa förändringar.

Själen

Mer allmänt intresse har Carlsson och Jönssons diskussioner om Apoteket AB:s själ, skälen till omorganisationen samt monopolsituationen. Själen sägs utstråla trovärdighet, kompetens, tillgänglighet, vänlighet och välvilja. Det är utan tvekan så att Apoteket AB har ett förtroendekapital att förvalta.
Kompetensen inom företaget är svårbedömd. Den har varit utsatt för kritik från Läkemedelsverket. De så kallade ?hidden shoppings? som genomförs är inte offentliga, trots att Apoteket AB av och till vill framstå som ett företag inom public service. Att påstå att tillgängligheten ingår i Apoteket AB:s själ är att göra svart till vitt. Kunderna tycker att apoteken är för få, har för dåliga öppettider och att köerna är för långa. Vänlighet och välvilja finns förvisso på apoteken liksom inom sjukvården, hos frisören och inom andra servicenäringar.

Skälen

Skälen till den pågående omorganisationen sägs vara att kunna möta nya kundkrav samt tiden när Landstingen tar över allt mer av ansvaret för läkemedelsförsörjningen. Nya kundkrav skall mötas med hemskickning av läkemedel till storkonsumenter (kroniker), personlig farmacevt samt ?snabbköp på apotek?. Det är en välkommen ökad kundservice. Mer tveksamma är tankarna på att apotekspersonalen skall ta ett större ansvar för ordinationer ? gå till apoteket i stället för till läkaren.

Tankarna i boken på att sälja mer test är som affärsidé mer lukrativ. Mätning av blodtryck, kolesterol och alla test som håller på att utvecklas har framtiden för sig genom att de exploaterar människors växande oro för sin hälsa.

Författarna ser också läkemedels miljöpåverkan som ett framtida verksamhetsområde för Apoteket AB. Företagets trovärdighet i miljöfrågor motverkas dock av dess ovilja att stödja projekt med målet att återköpa utlämnade obrutna förpackningar.

Landstingen

Ett framtida samarbete med landstingen avser att få ner statens läkemedelsutgifter. Jönsson torgför tanken att kunderna med Apoteket AB:s hjälp ska kunna förmås att vara lika rädda om statens utgifter som sina egna. Förverkligandet verkar avlägset i ett samhälle inom vilket skatte- och bidragsfusk breder ut sig.

Det mest angelägna samarbetsområdet med sjukvården, som författarna nämner gäller kvalitet inom läkemedelshantering och användning av läkemedel. Inom dessa områden har mycket redan åstadkommits, men mer finns det att göra.

Monopolet ? den svenska modellen

När det gäller frågan om bevarat monopol på de receptfria läkemedlen har Carlsson och Jönsson olika uppfattningar. Jönsson menar att dessa till största delen kan säljas i dagligvaruhandeln. De fördelar med monopolet, som Carlsson anger är inte speciella för statsmonopol utan mer eller mindre redan förverkligade i olika privata apotekssystem.

Ett väsentligt argument att diskutera vidare är påståendet att Apoteket AB har bland Europas lägsta försäljningsmarginaler. Är detta sant när jämförelsen inkluderar förutsättningarna och uppdraget? Hur skall den redan ansträngda ekonomin klaras med mer individualiserad rådgivning, ökad generikaförsäljning och minskade skattesubventioner till receptbelagt?

Andra aktörer

Tre viktiga aktörer med avgörande betydelse för Apoteket AB:s framtid behandlas inte av Carlsson & Jönsson: utländska apotek, partihandeln och läkemedelsindustrin. Sveriges medlemskap i EU kommer på sikt att leda till ökad laglig transnationell handel.

Det holländska internetapoteket DocMorris försäljning på Tyskland växer, accepteras alltmer och tvingar tyskt apoteksväsende till omställning. Det är troligt att partihandeln kommer att ta marknadsandelar av Apoteket AB på försäljning till sluten vård.

Läkemedelsindustrin flyttar liksom Apoteket AB fokus från produkt till information och stöd. Budskapen till konsumenterna ökar och anpassas till vedertagna folkhälsomål. Genom anpassningen ökar industrin sin trovärdighet, sin roll på läkemedelsområdet.