Svenska diabetiker har för högt blodtryck

Två av tre svenska diabetiker har för höga blodtrycksvärden, och drygt hälften har för högt långtidssocker, HbA1c. Sämst är situationen i Västernorrland och Dalarna, där endast var fjärde diabetespatient uppfyller behandlingsmålen för blodtryck, visar en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting.

20 jun 2006, kl 13:39
0

En person med diabetes bör ha ett systoliskt blodtryck på 130 mm Hg eller lägre. Likaså bör blodsockervärdet HbA1c ligga på sex procent eller lägre. Det är de riktlinjer läkare och patient tillsammans bör sträva mot enligt Svensk Förening för Diabetologi. Men majoriteten av svenska patienter lyckas inte uppnå målen enligt den nya rapporten.
Flest diabetespatienter med uppnådda blodtrycksmål återfanns i Västerbotten (41 procent), Halland (39), Östergötland (38) och Skåne (38).
Västernorrland och Dalarna hade bottennoteringar med 26 procent.
Jämförelsen har sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting som för första gången öppet presenterat jämförelser av landstingens hälso- och sjukvård. I rapporten finns bland annat information om tre olika kvalitetsindikatorer för diabetesvården i riket: hur stor andel av patienterna som uppnår målen för blodsockervärdet HbA1c respektive målen för blodtryckssänkning, och hur många som genomgått en ögonbottenkontroll.