Annons
Svensk migränupptäckt godkänd i USA

Svensk migränupptäckt godkänd i USA

Det första i en helt ny klass läkemedel mot migrän har godkänts av FDA. Bakom upptäckten står en svensk.

18 maj 2018, kl 10:25
0

Annons

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt den första så kallade CGRP-hämmaren mot migrän. Substansen, erenumab, är en monoklonal antikropp riktad mot receptorn för molekylen kalcitoningenrelaterad peptid, CGRP. Molekylen är en kedja av aminosyror som bland annat finns utbredd i hjärnans nervvävnad och som frisätts i samband med migärnanfall.

Genom att blockera receptorn för CGRP på den mottagande nervcellens yta kan effekten av CGRP, dvs migränanfall och annan svår huvudvärk, stoppas. Upptäckten av CGRP och dess mekanism gjordes av den svenska forskaren Lars Edvinsson, professor vid Lunds universitet, i mitten av 1980-talet.

Flera läkemedelsbolag har substanser i sen utvecklingsfas riktade mot CGRP. Först att få marknadsgodkännande är Amgen som utvecklat erenumab tillsammans med Novartis.

Läkemedlet, med handelsnamnet Aimovig, ges som förebyggande behandling i form av självadministrerade injektioner en gång i månaden.

FDA-gdkännandet bygger på tre fas III-studier som visade att läkemedlet minskade antalet fall av migrän jämfört med placebo.

I den första studien ingick 955 patienter med återkommande migrän. Under uppföljningstiden på sex månader hade patienterna i behandlingsgruppen i snitt mellan ett och två migränanfall färre i månaden än de som fick placebo.

Den andra studien inkluderade 577 patienter och hade tre månaders uppföljningstid. I den hade patienterna som fick erenumab i snitt ett färre migränanfall i månaden jämfört med de som fick placebo.

De 667 patienter med kronisk migrän som ingick i den tredje studien följdes också de i tre månader. Där innebar behandling med erenumab i snitt 2,5 färre migrändagar i månaden jämfört med de som fick placebo.

På sin hemsida skriver Amgen att erenumab för närvarande bedöms av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och att ett troligt marknadsgodkännande inom EU väntas inom de närmaste månaderna.