Annons

Svensk Dos bud underkänns av domstol

Kammarrätten i Jönköping underkänner sju landstings dosupphandling. Svensk Dos bud diskvalificeras och anbudsprövningen måste göras om.

18 okt 2012, kl 11:17
0

Annons

De sju landstingen, Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland, var först med att upphandla dosdispenserade läkemedel i januari, skriver tidningen Svensk Farmaci. Svensk Dos AB vann upphandlingen, men den överklagades av Apotekstjänst AB som menade att Svensk Dos inte uppfyllde kravet på ekonomisk stabilitet.

Förvaltningsrätten dömde till förmån för landstingen, men ärendet överklagades till Kammarrätten i Jönköping. Rätten bedömer nu att landstingen inte på ett korrekt sätt kunnat visa att Svensk Dos har tillräcklig finansiell styrka, skriver Svensk Farmaci.

Landstingen måste nu göra om sin anbudsprövning, och Svensk Dos så kallade nollbud diskvalificeras. I domskälen står det att landstingen inte har kunskaper nog inom logistikområdet eller dosdispensering för att avgöra om Svensk Dos kan klara av att utföra tjänsten utan ersättning. Apoteket AB ska ha begärt nästan 190 miljoner kronor mer för att utföra tjänsten.

De sju landstingen har, på grund av den försenade processen, beslutat att anlita Apoteket AB under de första nio månaderna 2013.