Annons

Sutent godkänt för behandling av tumör i bukspottkörtel

Tyrokinashämmaren Sutent från Pfizer har fått utökad indikation av det
europeiska läkemedelsverket EMA. Medlet är nu godkänt för behandling av
vissa typer av neuroendokrina tumörer i bukspottskörteln.

10 dec 2010, kl 11:47
0

Sutent (sunitinib malat) är sedan tidigare godkänt för behandling av bland annat gastrointestinal stromacellstumör och metastaserad njurcellscancer. Nu har medlet okej för att användas vid behandling av inoperabla eller metastaserade, väl differentierade, progredierande, neuroendokrina tumörer i bukspottskörteln hos vuxna.

Enligt ett pressmeddelande från företaget är det den första behandling för sjukdomen som godkänts på 25 år. Godkännandet baseras på resultat från en randomiserad fas III-studie med 171 patienter som visade att Sutent fördubblade den progressionsfria överlevnaden som var 11,4 månader för behandlingsgruppen jämfört med 5,5 månader för placebo.