Annons
“Orealistisk optimism” kräver god information

“Orealistisk optimism” kräver god information

Läkare behöver försäkra sig om att patienten har en realistisk syn på behandlingen, visar en ny studie.

30 okt 2018, kl 14:54
0

Annons

Psykologiforskningen har på senare år intresserat sig för vilka faktorer som påverkar patienters beslut att tacka ja eller nej till att börja ta ett visst läkemedel, att opereras eller att genomgå andra medicinska åtgärder. I en ny studie studerade forskare i England och Schweiz några av dessa faktorer.

Försökspersoner fick i fiktiva scenarion ta del av fakta om olika läkemedel och andra behandlingar och sedan svara på vad de trodde om sina egna chanser att bli bra av den aktuella behandlingen respektive råka ut för biverkningar.

Resultatet visade att många hade obefogat höga förväntningar på goda behandlingsresultat. Och ännu vanligare var det att underskatta biverkningsriskerna. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Risk analysis.

– Våra resultat visar hur viktigt det är att läkare försäkrar sig om att patienter har realistiska förväntningar på medicinska åtgärder och har förstått informationen om riskerna, sade professor Yaniv Hanoch vid University of Plymouth school of psychology, som ledde studien, i ett uttalande i samband med att den publicerades.

376 personer mellan 19 och 76 år deltog i studien via internet. I en lång rad olika scenarion fick deltagarna föreställa sig att en läkare hade rekommenderat en viss behandling. Bland de behandlingar som ingick fanns influensaläkemedel, antidepressiv medicinering och andra läkemedelsbehandlingar, liksom vaccinering och olika typer av operationer.

Några scenarion fokuserade på chansen till positiva behandlingsresultat – exempelvis att bli bättre av ett läkemedel – och andra på risker för oönskade bieffekter som läkemedelsbiverkningar. Deltagaren fick veta att chansen respektive risken låg inom ett visst intervall, med formuleringar av typen ”40-60 procent av patienterna brukar…”. Sedan skulle deltagaren flytta en markör på en skala för att svara på hur de egna möjligheterna att få nytta av behandlingen, respektive de egna riskerna för en viss biverkan, uppfattades.

Långt ifrån alla deltagare lade sig då i mitten av det tidigare presenterade intervallet utan tvärtom värderades de egna möjligheterna ofta högre och riskerna lägre än så. Särskilt stark var tendensen att underskatta riskerna.

Forskarnas skriver att resultaten visar att mer forskning behövs om det de kallar orealistisk optimism kring medicinska behandlingar.

– Vi behöver gå vidare med större studier och även undersöka hur läkare kan hjälpa patienter till en realistisk uppfattning om möjligheter och risker, sade Yaniv Hanoch.