Annons

Strokepatienters syskon får oftare stroke

En person vars syskon drabbats av stroke har en betydligt ökad risk att
själv också få en stroke. Det visar en ny studie från Karolinska
institutet som är den första stora kartläggningen när det gäller ökad
ärftlig risk för ischemisk stroke.

11 apr 2012, kl 11:52
0

Annons

Studien bygger på data från nästan 200 000 personer ur nationella patientregistret och dödsregistret under 1987-2007. Forskarna har undersökt risken för stroke i förhållande till ålder, kön och syskonskap.

Resultatet visar att personer som har ett helsyskon som fått stroke har omkring 60 procents ökad risk att själva drabbas. Halvsyskon till strokepatienter har en ökad risk med 40 procent. Har stroken inträffat före 55 års ålder är risken nästan dubblerad för att syskon också drabbas i unga år. Däremot påverkas inte den ärftliga riskökningen av kön.

– Patienter som är i riskzonen för hjärtkärlsjukdom bör bli informerade om att det finns en ärftlig faktor att ta hänsyn till. Men riskökningen behöver inte enbart bero på gener utan kan också handla om att man inom en familj delar en livsstil, något som i så fall är möjligt för den enskilde att förändra till det bättre, säger Erik Ingelsson, professor vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

– Men om det är så att man har ett syskon som fått stroke kan det vara en god idé att kolla blodtrycket regelbundet samt fundera över sina mat- och motionsvanor, säger Erik Ingelsson.

Studien har publicerats i Circulation: Cardiovascular Genetics.