Annons
Kampanjer ger miljoner till tveksamma behandlingar

Kampanjer ger miljoner till tveksamma behandlingar

Insamlingar via crowdfunding drar in mångmiljonbelopp till behandlingar som saknar vetenskapligt stöd.

23 okt 2018, kl 17:02
0

Annons

Under två år samlades det in nästan sju miljoner dollar, motsvarande nästan 61 miljoner svenska kronor till medicinskt tveksamma behandlingar via olika crowdfunding-plattformar.

I en studie publicerad som ett ”research letter” i den vetenskapliga tidskriften Jama har amerikanska forskare undersökt hur mycket de fyra största crowdfunding-plattformarna i USA och Kanada samlade in till fem olika medicinska behandlingar under en tvåårsperiod.

I studien identifierade forskarna fem specifika behandlingar som var särskilt vanligt förekommande när det handlade om insamlingskampanjer. Dessa var homeopati eller neuropati för behandling av cancer, hyperbar oxygenterapi (HBOT) för hjärnskador, stamcellsterapi för hjärn- och ryggmärgsskador, samt långvarig antibiotikabehandling för “kronisk” borreliainfektion.

Gemensamt för samtliga behandlingar är att de saknar vetenskapliga evidens eller är potentiellt farliga. Bland behandlingarna som ingick i studien konstaterar forskarna att homeopati för behandling av cancer och HBOT för behandling av hjärnskador saknar effekt och att stamcellsbehandlingar av skador i det centrala nervsystemet, samt långtidsbehandling med antibiotika vid “kronisk borrelia” kan ge i allvarliga biverkningar.

Förutom den största medicinska crowdfunding-plattformen, Gofundme, identifierades Youcaring, Crowdrise och Fundrazr, som de mest trafikerade plattformarna när det gäller medicinska insamlingar.

Forskarna sökte igenom sajterna och identifierade drygt 1 000 insamlingskampanjer i USA och Kanada mellan november 2015 och december 2017 där mottagaren angav att hela eller delar av summan skulle gå till någon av de fem nämnda behandlingarna. Totalt söktes cirka 243 miljoner kronor i finansiering och 98 procent av kampanjerna fanns på Gofundme.

Flest kampanjer gällde finansiering av homeopatiska eller neuropatiska cancerbehandlingar, vilket också var det område som samlade in störst summa: cirka 32 miljoner kronor.

Insamlingar till stamcellsterapier för hjärn- respektive ryggmärgsskador genererade 11 respektive 5 miljoner kronor var, medan kampanjer för hyperbar oxygenterapi för hjärnskador gav cirka 7 miljoner kronor. Till långtidsbehandling med antibiotika för ”kronisk” borrelia samlades det in drygt 6 miljoner kronor.

Totalt gav insamlingarna för alla fem behandlingar 6,8 miljoner dollar, motsvarande drygt 61 miljoner kronor, vilket var ungefär en fjärdedel av den från början sökta summan.

I sin studie identifierade forskarna även nio namngivna vårdinrättningar i åtta länder, som personerna bakom insamlingskampanjerna planerade att besöka. Bland dem fanns kliniker i Tyskland och Mexiko som erbjöd homeopatiska eller neuropatiska cancerbehandlingar, en klinik i New Orleans som tillhandahöll HBOT för hjärnskador, samt kliniker i USA, Panama, Thailand, Indien, Kina och Mexiko som utförde stamcellsbehandlingar av olika slag.

Forskarna konstaterar den här typen av insamlingar visserligen kan fylla vissa glapp i länder och system där hälso- och sjukvård finansieras via olika typer av försäkringar, men också att stora pengar samlas in till behandlingar med tveksam eller ingen medicinsk nytta.

De påpekar också att alla som bidrar med pengar till dessa insamlingskampanjer också bidrar med miljontals dollar i finansiering till kliniker och vårdinrättningar som bedriver vetenskapligt tveksam och potentiellt farlig verksamhet.