Annons

Stora brister i kunskap om läkemedel till barn

Mer än vart tionde förskrivning till barn i öppenvården sker utanför
godkänd indikation. Störst är fenomenet inom området ögon och öron där
nästan inga preparat har information om barn i produktresumén.

21 apr 2009, kl 12:37
0

Annons

Efter en genomgång av förskrivningar till barn mellan 0 och 18 år i öppenvården som Läkemedelsverket har gjort står det klart att det finns stora brister. Av alla ATC-koder saknar 75 procent helt dokumentation som gäller barn men trots det förskrivs de ofta till den målgruppen.

 Mönstret går igen i slutenvården och problematiken påminner om den som finns hos äldre.
– Det är samma brister som finns, det saknas helt enkelt kliniska studier på barn och läkemedel, säger Jonny Olsson på Läkemedelsverket.

Han är en av dem som arbetat med att ta fram siffror om läkemedelsanvändning hos barn i Sverige. Initiativet kommer från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA som vill kartlägga vilka studier som behövs för att få en säkrare läkemedelsanvändning hos barnen i EU.
När Läkemedelsverket tittade på de 100 mest förskrivna substanserna till barn såg de att omkring 14 procent skrevs ut utanför godkänd indikation.

Men enligt Jonny Olsson är den korrekta siffran betydligt högre.
–    Siffran är en slags lägsta nivå. Vi har jämfört förskrivningarna med läkemedelsregistret, men där finns inga uppgifter om indikation eller orsak till förskrivning, i verkligheten är det nog mer som skrivs ut off-label, säger han.

Gruppen läkemedel som har högst andel förskrivning utanför godkänd indikation är ATC-kod S, läkemedel för ögon och öron. I gruppen ingår både steroider och antibiotika. Också ATC-kod N som bland annat innehåller SSRI-preparat och metylfenidat förskervs off-label i 75 procent av fallen. Den vanligaste orsaken är att det ges till barn som är yngre än vad produktresumén anges.

Tillsammans med läkare från bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus ska Läkemedelsverket presentera sina siffror vid ett seminarium i Uppsala. Där deltar också Synnöve Lindemalm, barnläkare vid Astrid lindgrens barnsjukhus som studerart läget i slutenvården. Hon efterlyser mer samlad information om hur läkemedel ska användas till barn.
– Men många gånger får man gå utanför Sveriges gränser och titta på den internationella litteraturen. I Storbritannien och i USA så finns det motsvarande barn-Fass med information om läkemedelsbehandling till barn, en sådan samlad dokumentation behövas här också, säger hon till Sveriges radio.