Annons

Attraktiva påskliljor klara för skörd

I brittiska Brecon pågår i dagarna en ovanlig skörd. Där plockas påskliljor med en substans som ingår i ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Odlarna hoppas att en riklig skörd ska få läkemedlet att subventioneras av sjukvårdssystemet.

21 apr 2009, kl 11:12
0

Annons

Den aktiva substansen galantamin som ingår i läkemedlet Reminyl används för att behandla symtomen på mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. I Sverige har det varit godkänt sedan 2000 är en hämmare av acetylkolinesteras och har visat sig kunna förbättra den kognitiva förmågan hos en del Alzheimerspatienter. Galantamin extraheras främst från lökar från vissa sorter av påsklilja och snödroppar.

I Storbritannien har den största delen av galantaminbeståndet kommit från odlingar i Bulgarien och Kina. Men nu har lokala odlingar startats i Wales med förhoppningen om att det dyra läkemedlet ska bekostas va NHS, det nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheterna.

Förra året satsades 850 000 pund från statligt håll för att få en gång en egen tillverkning av substansen. Ett område som visade sig ha lökar med ovanlig hög halt galantamin lokaliserades och nu är det dags att skörda.
–    Vi vet exakt hur mycket galantamin vi har och nu är utmaningen att utvinna det, kristallisera det och sälja det till läkemedelstillverkare, säger Sir Roger Jones, ordförande i företaget som har odlingen till BBC. 

Galantamin har använts sedan 1950-talet i Östeuropa och Kina för att behandla neuromuskulära sjukdomar som resttillstånd efter polio, progressiv muskeldystrofi och myastenia gravis. Ice Follies och Carlton är de sorters påsklilja som lämpar sig för att utvinna galantamin. Patantet för galantamin är på väg att löpa ut i flera länder och odlarna i Brecon tror att efterfrågan kommer att bli stor främst i Europa och Kanada.