Annons
Stor ökning av biverknings-rapporter under fjolåret
Foto: Istock

Stor ökning av biverknings-rapporter under fjolåret

Misstänkta biverkningar av covid-19-vacciner stod för merparten av en tiofaldig ökning av rapporterna.

21 jun 2022, kl 13:43
0

Annons

Läkemedelsverkets årsstatistik visar en kraftig ökning av biverkningsrapporter under fjolåret. Under 2021 tog myndigheten emot 99 211 rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar. Detta är en mer än tiofaldig ökning jämfört med året innan. Då fick Läkemedelsverket in cirka 8 000 biverkningsrapporter.

Den absoluta majoriteten av fjolårsrapporterna handlade om misstänkta biverkningar av vacciner mot covid‍-‍19.

Coronavacciner bakom ökning av biverkningsrapporter

Det var närmare bestämt 90 732 av rapporterna som handlade om covid-19-vacciner.

– Vi har uppmuntrat alla som har vaccinerat sig att rapportera in om de upplever tänkbara biverkningar. Tack vare rapporteringen har vi kunnat hitta nya ovanliga biverkningar som har bidragit till mer kunskap om vaccinerna och hur de bör användas, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Endast 8 479 rapporter gällde andra läkemedel. Där var de mest förekommande läkemedlen i rapporter från vårdpersonal proppförebyggande apixaban, hormonspiral med gestagen och ytterligare en proppförebyggare – rivaroxaban. Konsumenter rapporterade å sin sida främst misstänkta biverkningar av hormonspiral med gestagen, vaccin mot influensa och sköldkörtelhormonet levotyroxin.

Välkomnar fler biverkningsrapporter

Under året inkom 11 951 rapporter som klassificerades som allvarliga. Av dessa hade 458 rapporter minst en misstänkt biverkning angiven som dödsorsak.

– Inrapporteringen är mycket värdefull och bidrar till att den samlade kunskapen ökar om vacciner och läkemedels säkerhet. Men det är viktigt att skilja på de rapporterade händelserna och de biverkningar som har ett utrett och fastställt samband, säger Veronica Arthurson.

– Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig en biverkning är utifrån de inrapporterade misstänkta biverkningarna, sådant kan bara avgöras i kontrollerade kliniska studier.