Sparbeting kvarstår trots vinst på 100 miljoner

Försäljningen av Tamroaktier förra veckan gav Apoteket en rejäl reavinst. Detta påverkar dock inte det tidigare aviserade sparpaketet på motsvarande 300 heltidstjänster.

18 aug 2003, kl 16:10
0

Apotekets försäljning av sitt aktieinnehav i läkemedelsdistributören Tamro i förra veckan gav företaget likvida medel på i storleksordningen en miljard svenska kronor före skatt. Reavinsten i förhållande till det bokförda aktievärdet blev omkring 100 miljoner kronor före skatt.

Detta påverkar dock inte det besparingspaket på motsvarande 300 heltidstjänster som företaget tidigare aviserat.

? De löpande verksamheterna måste bära sig själva. Tillskottet kommer att användas för att stärka bolagets soliditet. Det handlar bland annat om att betala av på lån, säger Andreas Rosenlund, pressekreterare på Apoteket.

Apotekets styrelse har ännu inte beslutat om var nedskärningarna ska göras.

Företagets sparbeting bottnar bland annat i ett vinstkrav från staten på företaget på 100 miljoner kronor samt att försäljningsvolymen blivit lägre än beräknat. Läkemedelsförmånsnämnden avslog nyligen en begärd höjning av företagets handelsmarginal.