Annons

Snabbt godkännande mot sköldkörtelcancer

FDA har två månader tidigare än planerat godkänt en behandling av sköldkörtelcancer.

23 feb 2015, kl 12:59
0

Annons

Det är de japanska företaget Eisai som fått det amerikanska läkemedelsverkets godkännande för läkemedlet som ska säljas under namnet Lenvima, lenvatinib, i USA.

Godkännandet gäller för behandling av patienter med progressiv, differentierad sköldkörtelcancer, DTC, som är den vanligaste formen av sköldkörtelcancer. Indikationen är inriktad på patienter som är resistenta mot behandling med radioaktivt jod.
Lenvima är en kinashämmare som verkar genom att blockera vissa proteiner som annars hjälper cancercellerna att växa och dela på sig.

Patienter som i en studie behandlades med Lenvima levde i genomsnitt 18, 3 månader utan sjukdomsprogression medan patienter som fick placebo levde 3,6 månader utan progression. Resultaten var så övertygande att placebogruppen fick verksam behandling när deras sjukdom började avancera.

Lenvima granskades enligt FDAs prioriterade program och behandlingen har klassats som särläkemedel.
I Sverige upptäcks cirka 400 nya fall av sköldkörtelcancer varje år, sjukdomen är något vanligare hos kvinnor.