Annons
Pris till forskning om läkemedel mot blodcancer
Benjamin L. Ebert. Foto: Sam Ogden.

Pris till forskning om läkemedel mot blodcancer

Årets Sjöbergpris går till forskaren Benjamin L. Ebert som upptäckte hur lenalidomid verkar vid blodcancer.

15 feb 2021, kl 09:41
0

Annons

Sjöbergpriset går i år till Benjamin L. Ebert, USA. Han får priset för sin forskning om hur substansen lenalidomid verkar vid behandling av blodcancer. Upptäckten av verkningsmekanismen kan, enligt priskommittén, få stor betydelse vid utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.

Sjöbergpriset för epokgörande upptäckt

Lenalidomid är kemiskt besläktad med substansen talidomid som orsakade den så kallade Neurosedynkatastrofen på 1950- och 60-talen. Flera år efter att talidomid dragits in visade det sig att den nya substansen lenalidomid hade effekt vid behandling av vissa benmärgssjukdomar. Men exakt varför det fungerade förstod forskarna inte.

Det var detta som Benjamin L. Ebert studerade. Han kartlade mekanismen bakom substansens funktion. Lenalidomid styr om proteiner som är nödvändiga för cancercellens överlevnad till cellens egen avfallshantering. Där bryts proteinerna ned och cellen dör.

Priskommitténs ordförande Bengt Westermark kallar upptäckten epokgörande.

– Den största kliniska nyttan man sett hittills gäller multipelt myelom som är en benmärgssjukdom. Många av de proteiner som driver cancerväxt har hittills varit svåra att påverka med läkemedel. Benjamin Eberts upptäckt visar att det kan vara möjligt att styra även sådana proteiner till nedbrytning och därmed bromsa tumörväxten, säger Bengt Westermark i ett pressmeddelande.

Kungliga vetenskapsakademien utser

Benjamin L. Ebert är född 1970 och professor i medicin vid Harvard university och chef för medicinsk onkologi vid Dana-Farber cancer institute i Boston, Massachusetts, USA.

Det här är femte gången som Sjöbergpriset delas ut. Dess inriktning är att främja forskning med inriktning på cancer, hälsa och miljö. Förra årets pris gick till Michel Hall och David Sabatini vars forskning lagt grunden för cancerbehandling med så kallade mTOR-hämmare.

Det är Kungliga vetenskapsakademien som utser pristagarna medan Sjöbergstiftelsen står för finansieringen. Sjöbergpriset är uppdelat i 100 000 US-dollar i personligt pris och 900 000 dollar som ska användas till fortsatt forskning.