Annons

Seriösa handikapporganisationer måste ha tillgång till samma information som professionen

Psoriasisförbundet är, i likhet med andra handikapporganisationer och HSO, mycket oroade över att våra synpunkter på vem som skall få ta del av läkemedelsföretagens information/ reklam för receptbelagda läkemedel, och vem som ska betraktas som ?allmänhet?, inte beaktades av utredningen (LMV nr 4/06, sid 8). Enligt propositionen 2005/06: 70 är organisationer som Psoriasisförbundet att betrakta […]

26 apr 2006, kl 11:52
0

Psoriasisförbundet är, i likhet med andra handikapporganisationer och HSO, mycket oroade över att våra synpunkter på vem som skall få ta del av läkemedelsföretagens information/ reklam för receptbelagda läkemedel, och vem som ska betraktas som ?allmänhet?, inte beaktades av utredningen (LMV nr 4/06, sid 8).

Enligt propositionen 2005/06: 70 är organisationer som Psoriasisförbundet att betrakta som allmänhet. Men å andra sidan bedriver flera handikapporganisationer, i likhet med Psoriasisförbundet, vård. Att dessa skulle exkluderas när det kommer till läkemedelsinformation direkt från företagen, är helt absurt. Seriösa handikapporganisationer som bedriver vård och därtill, i likhet med oss med landstingsavtal, måste betraktas som professionella företrädare och ha tillgång till samma information från läkemedelsföretagen som professionen.

Många med oss har ett nära samarbete med den medicinska professionen, både när det gäller forskning, utbildning och behandling och hamnar därigenom oundvikligen i situationer där vi möter läkemedelindustrin under samma premisser som professionen gör. Att här, genom att klassificera oss som ?allmänhet?, utestänga representanter för handikapporganisationerna (som anställda och förtroendevalda) gör att många samarbeten, av stort värde för kroniskt sjuka och funktionshindrade, kommer att tvingas avbrytas.

En handikapporganisation som är erkänd av regeringen (genom statsbidrag) måste rimligtvis betraktas som en professionell och kompetent företrädare för sina medlemmar, inte som ?allmänhet?!

Vi kan ta Psoriasisförbundet som exempel på en absurd och fullständigt oacceptabel situation:
Psoriasisförbundet är medlem i International Federation of Psoriasis Associations, IFPA, en världsomspännande sammanslutning av psoriasisförbund. Vår ordförande Lars Ettarp är tillika vald till president i IFPA.
I IFPA:s regi kommer den första världskongressen om psoriasis och psoriasisartrit att äga rum i Stockholm i maj-juni i år. Konferensen, som kommer att samla hundratals dermatologer och reumatologer från hela världen, inklusive utvecklingsländerna. Därigenom får Psoriasisförbundet i Sverige rollen som värd.
Vid konferensen kommer utställare från läkemedelsföretag att finnas i konferensanläggningens foajé. Det skulle i princip innebära att Psoriasisförbundet, trots att vi fungerar som värdar inte kan ha personal eller förtroendevalda på plats, dessa är ju enligt definitionen ?allmänhet?.
En skrivelse med ungefär likalydande innehåll sändes den
13 mars från HSO till samtliga ledamöter i Socialutskottet.
Gunnel Köhler

ombudsman, Psoriasisförbundet