Annons

Säkert att använda statiner

Statiner är säkra, även efter ett långvarigt bruk. Det visar den stora brittiska studien Heart Protection Study.

23 nov 2011, kl 13:17
0

Annons

I studien ingick fler än 20 000 patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som lottades till behandling med läkemedlet simvastatin eller placebo under fem år. Forskarna fann att de patienter som fått statinläkemedlet hade 23 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt-kärlrelaterade händelser jämfört med placebo.

Effekten av simvastatin var i stort sett oförändrad efter ytterligare sex år, visade forskarnas uppföljning. Detta trots att det inte var någon skillnad i statinanvändning mellan de båda grupperna under den utökade uppföljningstiden.

Däremot fann man aldrig någon ökad risk för cancer eller andra allvarliga sjukdomar under de elva åren som patienterna behandlades med läkemedlet.

Studien har publicerats i tidskriften The Lancet.