Annons
Så vill TLV testa farmaceutiska tjänster

Så vill TLV testa farmaceutiska tjänster

Myndigheten vill starta en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek för ökad följsamhet.

20 dec 2019, kl 14:17
0

Annons

Farmaceutiska tjänster på apotek, det vill säga rådgivning och andra insatser utöver apotekens grunduppdrag och som ersätts med offentliga medel, har länge efterfrågats av apoteksbranschen. Senast i november i ett debattinlägg i Läkemedelsvärlden från branschföreningen Sveriges apoteksförening.

Förra året fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV i uppdrag av regeringen att göra en förstudie inför försök med farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. I den nu publicerade förstudien kommer TLV fram till att man vill starta försök med farmaceutiska tjänster på apotek och föreslår att man får i uppdrag att starta en försöksverksamhet.

Farmaceutiska tjänster på försök

Förslaget är att den sådan ska genomföras som ett så kallat policylabb, vilket är en arbetsmetod där en grupp av aktörer med olika kompetenser arbetar genom att ”använda och utveckla innovativa metoder för att förändra regelverk”.

TLV föreslår ingen specifik tjänst som ska testas och utvärderas utan det fortsatta arbetet ska utgå från de deltagande parternas förmåga att ”experimentera och pröva sig fram”. Däremot kan TLV bidra till att underlätta arbetet och fungera som projektledare.

Försöksverksamheten ska röra en farmaceutisk tjänst för en avgränsad patientgrupp och leda till ökad följsamhet till ordinerad behandling. Försöksverksamheten bör enligt TLV pågå i minst tre år med delrapporteringar.

Apotek finansierar själva

Genom en eller flera farmaceutiska tjänster är målet på sikt att öppenvårdsapoteken ska kunna bidra mer än i dag till en god och säker läkemedelsanvändning. Förutsättningen är dock att tjänsten ska kunna utföras på de flesta apotek och ha en dokumenterad effekt som därmed motiverar en offentlig finansiering. En farmaceutisk tjänst måste också vara skalbar och kunna appliceras i hela landet för att garantera en jämlik tillgång.

Apoteksaktörerna, som ansvarar för arbetet med försöksverksamheten i policylabbet, svarar för sin egen finansiering. Likaså för att söka extern finansiering om så behövs.