Annons

Rekommenderad dos ändras ofta

För över en femtedel av alla läkemedel ändras den rekommenderade dosen inom några år efter introduktion, oftast till en mindre dos för att öka säkerheten. Ändringar i den rekommenderade dosen är vanligare nu än för 20 år sedan.

21 aug 2002, kl 17:00
0

Annons

De förändrade rekommendationerna kan bland annat bero på brister i kliniska studier, nya resultat efter lansering och ekonomiska hänsyn. Doserna fick ofta sänkas till hälften eller mindre i efterhand. Antibiotika skilde sig från andra grupper av preparat genom att doserna ofta fick höjas efter introduktionen, förmodligen på grund av resistenta bakteriestammar. Allt enligt en holländsk och en amerikansk studie som publiceras i det senaste numret av Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Den holländska studien har sett till Världshälsorganisationens (WHO) rekommendationer för daglig dos, den amerikanska har granskat amerikanska rekommendationer. Den amerikanska studien jämför också läkemedel godkända 1980-1984 med dem godkända 1995-1999. Tvärtemot forskarnas antaganden var ändrade doseringar vanligare för nyare preparat. De kunde dock inte fastställa om det berodde på sämre studier före lanseringen eller på bättre kontroll efteråt.