Annons

Rekommendationer för smärtlindring i livets slutskede

Läkemedelsverket har publicerat rekommendationer för viken typ av
smärtlindring som kan användas vid vård av personer i livets slutskede.

9 dec 2010, kl 15:40
0

En nationell expertgrupp har i Läkemedelsverkets regi tagit fram ett dokument med rekommendationer för smärtbehandling i livets slutskede riktat till vårdpersonal. Verket skriver att palliativ vård ska se till att patienten mår så bra som möjligt ur både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Smärtan är ofta ett av de vanligt förekommande symptomen och det är smärtlindring kan bidra till att patienten känner sig bättre.

Opioider, paracetamol, NSAID, steroider och antiepileptika är några av de läkemedelsgrupper som tas upp i rekommendationerna. Det finns också en sammanfattning för patienter och allmänhet.