Annons
Region Stockholm vill stoppa oseriös förskrivning
Foto: Istock

Region Stockholm vill stoppa oseriös förskrivning

Nya regler för privata vårdgivare utan vårdavtal ska ge regionen verktyg mot riskfylld och olaglig förskrivning.

27 okt 2022, kl 07:58
0

Annons

Den 1 januari 2023 inför Region Stockholm nya regler för att komma åt oseriös förskrivning av läkemedel inom läkemedelsförmånen. Reglerna gäller kraven för att en privat vårdgivare ska få ha en så kallad arbetsplatskod. Förändringen innebär att vårdgivare som inte har ett vårdavtal med regionen måste skriva på ett särskilt avtal för att få en arbetsplatskod.

En sådan kod måste finnas på receptet för att apoteket ska kunna expediera det inom ramen för läkemedelsförmånen. Utan arbetsplatskod måste patienten betala hela kostnaden för läkemedlet själv.

Lättare stoppa oseriös förskrivning

Det är regionerna som utfärdar och administrerar arbetsplatskoder. Nu stramar Region Stockholm upp den hanteringen. Ett syfte är att lättare kunna följa upp förskrivningen hos privata vårdgivare som har en arbetsplatskod men inget vårdavtal med regionen. Det nya regelverket ger också bättre verktyg mot förskrivning som regionen misstänker är olaglig eller ej patientsäker.

”Att få en arbetsplatskod som gör det möjligt att förskriva läkemedel inom
ramen för läkemedelsförmånen är ett förtroende. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har i arbetet mot misstänkta oegentligheter och fusk
sett att det finns oseriösa vårdgivare som har tilldelats arbetsplatskoder och
kan förskriva läkemedel, exempelvis botox, opioider, tillväxthormoner, som
inte kan anses vara medicinskt motiverade inom ramen för
läkemedelsförmånen, och som därmed missbrukar detta förtroende”, skriver förvaltningen i sin utredning inför det nya regelbeslutet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar också att detta ”innebär att regionens skattemedel kan riskera att användas till sådant som inte ska finansieras av det offentliga.”

Kräver särskilt avtal

För att få ha en arbetsplatskod måste vårdgivare utan vårdavtal med Region Stockholm efter årsskiftet skriva på ett annat särskilt avtal. Detta förtydligar vad som förväntas av vårdgivare för att få ha en arbetsplatskod. Bland annat ska vårdgivaren lämna ut underlag för uppföljning av läkemedelsförskrivningen. Det blir också tydligare vad som göra att en arbetsplatskod stängs och när regionen kan komma att kräva ekonomisk ersättning.