Annons
Ämne från bark skulle kunna förbättra dialys
Foto: Istock

Ämne från bark skulle kunna förbättra dialys

En studie på råttor visar att ämnet floretin skulle kunna förbättra en typ av dialysbehandling.

27 okt 2022, kl 08:18
0

Annons

Med hjälp av ett ämne som finns i barken på äppelträd skulle dialys i hemmet kunna förbättras. Detta enligt en svensk studie som visar att ämnet minskade glukosupptaget från dialysvätskan hos råttor. I framtiden skulle detta kunna leda till att patienter inte går upp i vikt under dialysen. Studien har publicerats Journal of the american society of nephrology.

Två sorters dialys

Patienter med svår njursvikt behöver dialys för att rena blodet från slaggprodukter och ta bort överflödigt vatten. Det är en krävande behandling som ofta leder till långtidssjukskrivning, och patienterna löper också en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Dialysbehandling kan göras på två olika sätt. Det ena är bloddialys och görs främst på sjukhus medan den andra, påsdialys som görs via bukhinnan, kan göras hemma av patienten själv.

Tillsammans med sin forskargrupp har Carl Öberg, som är en av den nu aktuella studiens författare, under flera år försökt att hitta ämne som kan användas för att utveckla en effektivare påsdialys. De vill komma till rätta med ett problem som ofta uppstår. Det är att patienten absorberar stora delar av glukosen som får till följd att vattenborttagningen blir mindre effektiv. Detta eftersom glukos försvinner från dialysvätskan. Under behandlingen går patienter också ofta upp i vikt.

Efter mycket detektivarbete kom de fram till att floretin, ett ämne som kommer från barken på äppelträd, kunde användas.

– För att kunna dra ut vätska från blodet behöver man skapa osmos, en slags vattentransport, som sker genom att man tillsätter hög koncentration av glukos i dialysvätskan som därmed kan suga åt sig vatten från blodet, säger Carl Öberg som är forskare inom njurmedicin vid Lunds universitet och ST-läkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Blockerade glukoskanaler med ämne från bark

Carl Öbergs studie visar att glukosen kan tas upp av cellernas glukoskanaler på råttor. Man har tidigare trott att glukos transporteras mellan celler.

– Uppfattningen att glukos transporteras mellan cellerna har tidigare varit ett paradigm. Ingen hade kunnat tro att det skulle kunna vara på något annat sätt, säger Carl Öberg.

Genom att blockera dessa glukoskanaler med ämnet floretin, kunde forskarna minska glukosupptaget med 30 procent. Detta innebar att också att vattenborttagandet förbättrades med 50 procent.

Nu vill forskarna fortsätta studien och testa detta på människor. Det finns dock ännu inget startdatum för en sådan studie.