Annons
Probiotika ändrar bakterier vid cancer

Probiotika ändrar bakterier vid cancer

Patienter med tjocktarmscancer som fick probiotika hade fler bakterier av en sort som hämmar cancerceller än de som inte fick probiotika, visar en ny studie.

22 sep 2017, kl 15:01
0

Annons

Yvonne Wettergren. Foto: Cecilia Hedström.

Forskare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg har undersökt effekten av två stammar mjölksyrabakterier, probiotika, hos patienter med tjocktarmscancer. Studien, som är publicerad i BMJ Open Gastroenterology, är en pilotstudie och inkluderade 15 patienter med tjocktarmscancer och 21 friska personer som kontrollgrupp.

Patienterna med tjocktarmscancer randomiserades till att få antingen probiotika i form av Bifidobacterium lactis och Lactobacillus acidophilus eller ingen behandling. De åtta patienter som som fick probiotika tog den i medeltal 28 dagar.

Analys av tarmvävnad och avföringsprover visade att de patienter som fått probiotika hade mindre mängd så kallade fusobakterier än de som inte fått probiotika. Tidigare studier har beskrivit att fusobakterier kan driva på utvecklingen av tumörer.

De hade också en större mängd bakterier som producerar buturat, smörsyra, vilket de normala tarmcellerna behöver för att bygga upp tarmslemhinnan och reglera genuttryck.

– Det var ett väldigt intressant fynd att probiotikan kunde påverka tarmfloran i sådan utsträckning. Det hade vi inte hade väntat oss, säger Yvonne Wettergren, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, som lett studien.

Probiotikan gavs i tablettform med en tablett utformad så att den innehåller små hål där de levande bakterierna ligger. Tabletten löses sedan upp långsamt, vilket gör att merparten av bakterierna når tarmen levande.

– Mjölksyrabakterier i exempelvis yoghurt och droppar dör till största delen i magen, säger Yvonne Wettergren.

Forskarna studerade dock inte probiotikans eventuella effekt på tumörstorlek, men Yvonne Wettergren säger att studieresultaten öppnar upp för möjligheten att ta fram en förebyggande behandling för tjocktarmscancer.

– Nästa steg är att genomföra en större placebokontrollerad klinisk studie med patienter med polyper i tarmen, som kan vara ett förstadium till koloncancer. Förhoppningen är att komma igång under hösten, säger hon.

I den nyligen publicerade studien fann forskarna också att patienter med tjocktarmscancer har betydligt högre andel av vissa bakteriesorter än friska personer.

– Vi visste inte innan att det var en sådan stor skillnad i tarmfloran mellan personer som inte har några tumörer och patienter med koloncancer, säger Yvonne Wettergren.

Bland annat hade cancerpatienterna många gånger högre förekomst av fusobakterier. Det visade sig också att cancerpatienterna hade högre förekomst av så kallade peptostreptokocker i tarmslemhinnan. Även det är ett intressant fynd, menar Yvonne Wettergren, eftersom båda dessa bakterietyper förekommer i munhålan och ofta i samband med problem med tandfickor.

– Där bildar bakterien en biofilm och liknande biofilm verkar finnas i tarmen. Det här vill vi fortsätta att studera och se om patienter med dessa bakterier i tarmen också har dem i munnen och om även de kan påverkas av probiotika, säger Yvonne Wettergren.