Annons

Positivt utfall stoppade Sutent-studie i förtid

Pfizer stoppar en fas III studie av kinashämmaren Sutent i förtid på inrådan av en oberoende kommitté som övervakat studien. Data visar att läkemedlet signifikant ökar överlevnaden hos patienter med framskriden cancer i pankreas endokrina del.

13 mar 2009, kl 13:37
0

Annons

Företaget håller för närvarande på att analysera data från den avbrutna fas III-studien på patienter med framskriden cancer i pankreas endokrina del. Fler detaljer kommer att presenteras på en kommande vetenskaplig konferens. Men data visar på att Sutent ökade den progressionsfria överlevnaden jämfört med placebo, och att skillnaden var statistikt signifikant. Alla patienter som ingått i studien kommer erbjudas fortsatt behandling med Sutent, alternativt att switchas från placebo till Sutent.

Sutent är en så kallad multi-kinashämmare och verkar genom att hämma flera tyrosinkinaser, nyckelenzymer i cellens signalsystem. Läkemedlet är i nuläget godkänt för behandling av gastrointestinal stromacellstumör (GIST) samt avancerad och/eller metastaserad njurcellscancer (MRCC). Dessutom pågår fas III-studier med Sutent mot ett flertal solida tumörer: bröstcancer, avancerad icke-småcellig lungcancer, avancerad kolorektalcancer, avancerat hepatocellulärt carcinom och avancerad hormonrefraktär prostatacancer.

Nyheten om de lyckade resultaten fick Pfizer-aktien att ta ett skutt uppåt på den amerikanska börsen med nästan 10 procent.