Annons

Positivt för nytt blodproppsmedel i USA

Astrazenecas blodproppshämmande preparat Brilinta fick i slutet av juli
ett positivt utlåtande av FDA:s rådgivande kommitté. Nu är
förhoppningarna på ett slutgiltigt godkännande höga.

10 aug 2010, kl 15:45
0

Ett stort hopp har satts av Astrazeneca till den blodproppshämmande
substansen ticagrelor som har det föreslagna produktnamnet Brilinta.
Tanken är det ska kunna fylla några av de luckor som uppstår när ett
antal patent på flera av företagets nuvarande storsäljare löper ut de
kommande åren.

I slutet av juli infriades några av
förväntningarna när Brilinta fick ett positivt utlåtande för ett
godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande
kommitté. Ledamöterna röstade 7 mot 1 för ett godkännande av ticagrelor 
som är tänkt att användas för att behandla akut kranskärlssjukdom.
 
Astrazeneca har haft en del motgångar
den senaste tiden bland annat då de i och med en
förlikning
tvingats att betala omkring 200 miljarder amerikanska
dollar till patienter som menar att de drabbats av biverkningar av
schizofreniläkemedlet Seroquel. I juni i år nekades företagets
magsårspreparat Axanum ett marknadsgodkännande av FDA och Astrazeneca
har också uppmanats att minska innehållet av acetylsalicylsyra, som är
en bidragande orsak till magsår, i preparatet Nexium. I dagarna väntar
man också på besked för preparatet Motavizumab från FDA. Nyligen gav den
rådgivande kommittén tummen ned för samma preparat som är tänkt att
förebygga allvarliga infektioner orsakade av det respiratoriska virus,
RSV, hos spädbarn.

Ett slutgiltigt besked från FDA om
Brilinta väntas den 16 september.