Annons

Positiva tongångar efter WHO-möte

I lördags avslutades WHO:s världsmöte där det bland annat fördes
intensiva diskussioner om hur fattiga länder ska få tillgång till
läkemedel. Trots stora oenigheter inför mötet enades länderna om ett
dokument som ska förändra drivkrafterna för att ta fram nya läkemedel.

27 maj 2008, kl 14:09
0

Annons

Under två år har en arbetsgrupp från WHO arbetat med att ta fram förslag på hur fattiga länder ska få del av nya läkemedel och hur de ska få läkemedel till sjukdomar som enbart drabbar dem. Under de två åren har det hållits tre internationella möten där världens länder försökt enats om en handlingsplan. Men samtliga möten resulterade i besvikelser över att rika och fattiga länder inte kunde enas.

I förra veckan togs förhandlingarna upp igen under World Health Assembly, ett stort internationellt möte där WHO:s medlemsländer drar upp riktlinjerna för organisationens fortsatta arbete. Och den här gången lossnade diskussionerna.
? Det var väldigt intressant att följa diskussionerna förra veckan. De fattiga länderna var mycket väl rustade inför förhandlingarna och var inte beredda att ge sig. Därför fick vi också ett dokument i slutändan som faktiskt kan komma att betyda något, säger Ellen t´Hoen vid Läkare utan gränser i Geneve.

Den viktigaste slutsatsen anser Ellen t´Hoen är den att WHO fått mandat att jobba fram alternativa sätt att finansiera nya innovationer inom läkemedelsområdet. Dagens modell, där en innovation betalar sig genom patent som ger dyra läkemedel, innebär ofta ett hinder för fattiga länder.
? Istället kommer vi nog i framtiden se andra modeller där innovationer inte så tydligt betalar sig genom en hög prislapp. Diskussionen är mycket mer öppen nu för alternativa metoder, som till exempel att läkemedelsföretagen får betalt för sina innovationer från olika internationella fonder, säger Ellen t´Hoen. 
? En idé som presenterades av Bolivia och Barbados var till exempel att de forskare som tog fram ett snabbtest för tuberkulos skulle belönas med 50 miljoner dollar från en fond om de lät bli att ta patent på testet.

De finansieringsmetoder som WHO nu arbetar fram ska utvärderas vid nästa World Health Assembly i maj 2009.