Annons

Polyfarmacin mest påtaglig i Västsverige

Risken att som äldre behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt är dubbelt så stor i Västra Götaland jämfört med Norrbotten. En förklaring är att Västra Götaland har den högsta användningen av Apotekets dosdispenseringssystem Apodos.

18 sep 2006, kl 10:55
0

Annons

Medan 2,8 procent av de som är över 75 år i Norrbottens län behandlas på detta sätt är samma siffra närmare sex procent i Västra Götaland.

– Sådan polyfarmaci innebär en ökad risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Men det kan också vara ett tecken på brister i den psykiatriska behandlingen, säger Johan Fastbom, expert på äldres läkemedelsanvändning vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet.

Möjligheten att få en bild av läkemedelsanvändningen på individnivå finns tack vare det nya nationella läkemedelsregistret. På ARC har man nu börjat använda sig av registret för att titta på äldres läkemedelsanvändning.

Öppna jämförelser

Den här jämförelsen mellan landstingen är publicerad i Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

En av förklaringarna till att Västra Götaland ligger sämst till är, säger läkemedelschefen Hans Ekman, att regionen har den högsta användningen av dosexpedition.

– Vi vet att användningen av Apodos har en tendens att addera läkemedel.

Andra förklaringar kan vara att det i regionen finns en tradition av hög förskrivning av psykofarmaka jämfört med övriga landet.