Annons

Pia Forsberg om fästingar som egentligen inte är så farliga

Sedan 2006 har 4?000 fästingar samlats in i Sting-studien från ett 60-tal vårdcentraler i Sverige, Åland och Norge. Målet är 10?000 fästingar, inklusive blod vid bittillfället och tre månader senare, samt frågeformulär från de bitna människorna. Allt i syfte att kartlägga vilka patogener som fästingarna bär på, hur stor risken är att bli smittad och […]

4 jun 2012, kl 18:10
0

Annons

Sedan 2006 har 4?000 fästingar samlats in i Sting-studien från ett 60-tal vårdcentraler i Sverige, Åland och Norge. Målet är 10?000 fästingar, inklusive blod vid bittillfället och tre månader senare, samt frågeformulär från de bitna människorna. Allt i syfte att kartlägga vilka patogener som fästingarna bär på, hur stor risken är att bli smittad och sjuk, och eventuella geografiska skillnader.

Hur farligt är det egentligen att få ett fästingbett?
– Bara var fjärde fästing som vi har samlat in är infekterad med borrelia. Och det är inte så vanligt att det går över från en smittad fästing till individen, de utvecklar sällan antikroppar som tecken på att de blivit smittade. Det är också få som blir sjuka och söker sjukvård. Vi har analyserat dem som söker sjukvård och det vanligaste är erytema migrans, den röda ringen runt bitstället. Den allvarliga formen, neuroborrelios, är jätteovanlig bland de 4?000 fästingarna vi har samlat in.
– Vad gäller TBE analyserade vi 2?160 fästingar och vi hittade virusets arvsmassa hos endast fem individer. Så vår slutsats är att det inte är så farligt att bli biten av en fästing.

Varför är det så få som blir svårt sjuka?
– Vi analyserade dem som har blivit svårare sjuka, och vi har ganska övertygande bevis om att det finns en viss dysreglering, alltså att immunsvaret inte blir optimalt, och inte reagerar som det ska. Det är oftast en immunologisk fråga när det blir längre allvarligare symtom, där immunförsvaret inte lyckas ta bort bakterien.

Och varför blir vi så olika sjuka?
– Det hänger på vårt immunförsvar, och att bakterien faktiskt måste gå över till människan. Det är en stor andel av våra studiepatienter som inte utvecklar antikroppar under tre månader trots att de blivit bitna. Då kan man fundera kring om bakterien över huvud taget har gått över till människan. Det kan vi inte säkert säga. För att besvara det skulle vi ha tagit en biopsi vid bettstället men det är svårt att utföra praktiskt på 4?000 människor.

Hur överförs borrelia till människa?
– Fästingen suger på något djur och får borrelia därifrån. Bakterien lever i tarmkanalen i fästingen, när fästingen biter människa och får blod i sig ändras pH och temperatur i fästingen, vilket gör att bakterien blir aktiv och vandrar till spottkörteln vid munnen där de får chans att överföras när fästingen suger.

Ser ni olika mönster i olika delar av Sverige?
– Vi har tyvärr inte hunnit analysera de geografiska skillnaderna ännu. Men överlag är det ovanligt i Umeå, mest för att det finns så få fästingar där. Men det verkar i dagsläget inte som att man blir olika sjuka om man bor på olika ställen i landet.
– Däremot ser vi att förekomsten av fästingar och smittade fästingar ökar, både i till exempel Stockholms skärgård och på västkusten. Det finns vissa bevis för att det sprids österifrån via fåglar. Bland annat hittades den ryska Taiga-fästing, som sprider en ovanligt aggressiv form av TBE med 40 procent dödlighet, för några år sedan på en finsk ö tio mil från Umeå. Den spridningen tycker jag är lite bekymmersam.

Blir jag immun om jag har blivit smittad en gång?
– Tyvärr inte mot borrelia, eftersom det finns minst tre olika borreliaarter och under dem finns det 10-12 molekylära varianter. Däremot blir du immun mot TBE om du fått det, för det finns bara en variant i Sverige.

Borde vi införa allmän vaccinering mot TBE som på Åland?
– Nej, det finns ingen anledning till det i dagsläget. TBE är anmälningspliktig till Smittskyddsinstitutet så vi har bra koll på sjukdomen. Det ökar för varje år och om det fortsätter att öka ska man nog se över vaccinering.