Annons

Personlighet påverkar följsamheten

Att en persons personlighet och egenskaper påverkar hur den sköter sin
medicinering kan tyckas självklart. Men sambandet har nu för första
gången bekräftats i en svensk studie.

20 apr 2011, kl 12:02
0

En målmedveten patient har större benägenhet att sköta sin medicinering än en som har känslomässig instabilitet. En vänlig person har också goda chanser att ta sina läkemedel som den ska, men har samma person ett lågt värde på målmedvetenhet går det ofta sämre

De här resultaten kommer från en studie vid Sahlgrenska akademin som undersökt hur olika karaktärsdrag påverkar hur patienter sköter sin medicinering. I studien ingick 749 personer med kronisk sjukdom som fick besvara ett frågeformulär om hur de använde sina läkemedel.

Patienterna fick också skatta sig bland fem olika personlighetsdrag; utåtriktning, öppenhet, vänlighet, målmedvetenhet och känslomässig instabilitet.
– Våra personligheter påverkar hur vi tänker och agerar och studien visar att det också gäller hur vi tar våra läkemedel, säger Malin Axelsson, sjuksköterska och en av forskarna bakom studien.

Hon menar att det är viktig kunskap för den som ska informera en patient om dess läkemedel.
– I många fall kan informationen behöva individanpassas. En person som är väldigt strukturerad behöver kanske inte få tips om hur den ska komma ihåg att ta sina läkemedel utan ha hjälp med andra saker.

I studien, som publicerats i tidskriften Plos One, framkom till exempel att en person som var målmedveten och strukturerad men samtidigt hade lätt till oro, så var följsamheten inte lika bra. Malin Axelsson säger att även om man inte gör en lika omfattande enkät som vis studien så kan liknande frågeformulär vara till hjälp när patienter ska utbildas om hur de ska ta sina läkemedel.