Annons
Paracetamol kan hämma effekten av barnvaccin

Paracetamol kan hämma effekten av barnvaccin

Att ge paracetamol till barn som vaccineras kan leda till ett sämre immunsvar. Enligt en studie i Lancet bör förebyggande behandling med paracetamol undvikas i samband med vaccination.

15 okt 2009, kl 17:55
1

Annons

Feber är en del av den inflammatoriska processen när kroppen utsatts för immunisering. I samband med vaccination ges ibland febernedsättande preparat som paracetamol för att slippa det.  Men det kan vara mindre klokt särskilt när det handlar om små barn visar forskning från Tjeckien. Anledningen är att paracetamol kan minska induceringen av immunsvar för vissa antigen.

I en artikel som publicerats i Lancet har forskarna studerat barn som vaccinerats i landets barnsvaccinationsprogram. Vaccinet som används skyddar mot Haemophilus influenzae typ b, difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio, rotavirus och sjukdomar orsakade av pneumokocker.

Toatalt ingick 459 spädbarn mellan 9 och 15 veckor från tio olika center i Tjeckien. Av dessa fick 226 barn tre profylaktiska doser med paracetamol var 6-8 timma det första dygnet efter vaccinering. Som kontroll fanns 223 barn som inte fick paracetamol. Efter omkring 10 månader fick alla barn en boosterdos av vaccinet. Blodprov analyserades innan och en månad efter varje vaccinationstillfälle.

Resultaten visade att färre barn som fått paracetamol fick feber över 38 grader, 42 procent jämfört med 66 procent i kontrollgruppen. Men forskarna såg också att barn som fått paracetamol hade ett sämre primärt immunsvar för bland annat alla pneumokockantigen, mot difteri, stelkramp och kikhosta. Det sämre immunsvaret kvarstod även efter att barnen fåt sin boosterdos. Framförallt såg författarna att paracetamol påverkade immunsvaret i de fall detta kräver interaktion mellan dendritiska-, B- och T-celler. En teori de har är att det beror på en minskning av inflammatoriska signaler vid injektionsstället.

I Sverige finns inga särskilda rekommendationer om behandling med paracetamol vid vaccinering av barn. Eva Netterlid som arbetar med barnvaccination på Smittskyddsinstitutet säger att hon inte vet hur det ser ut i praktiken.
– Jag kan inte svara på hur det ser ut i praktiken, vad jag vet finns det studier som kontrollerat hur det, säger Eva Netterlid.

Forskarnas slutsats vär att den hämmande effekten framför allt uppstår om paracetamol ges i samband med eller strax efter vaccinationstillfället. De skriver att det är för tidigt att dra kliniska slutsatser av resultaten men att paracetamol inte rutinmässigt bör rekommenderas till barn som vacineras.

Studien finansierades av företaget Glaxosmithkline.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer