Annons

Överlevnaden i cancer ökar

Européer som drabbas av cancer idag har större chans att överleva än
för 20 år sedan. En stor genomgång av europeiska databaser visar att
överlevnaden ökat med ett par procentenheter, men skillnaderna mellan
länder är stor.

24 mar 2009, kl 11:20
0

Annons

European Journal of Cancer publicerar idag ett specialnummer med resultat från EUROCARE-4-arbetsgruppen. EUROCARE gör löpande jämförelser från cancerregister från 23 europeiska länder.

Bland de resultat som publiceras idag finns en artikel som visar att överlevnaden totalt har ökat  för cancerpatienter. En jämförelse mellan två perioder, 1988-1990 och 1997-1999, visar att andelen patienter som överlever en lungcancer ökade från 6 procent till 8 procent. Med överlevnad menar man i studien att patienterna förväntas dö av en annan orsak än cancern. När det gäller magcancer har överlevnaden ökat från 15 procent till 18 procent, och för koloncancer från 42 procent till 49 procent.

Skillnaderna är dock stora i olika europeiska länder. Om alla cancersjukdomar slås samman har Island störst överlevnad hos män, där överlever 47 av männen. Kvinnliga cancerpatienter överlever mest i Frankrike och Finland, där 59 procent överlever. Längst ner på listan hamnar Polen där 21 procent av männen blir botade och 38 procent av kvinnorna.

Sverige hamnar högt i listan när det kommer till bröstcancer. 73 procent av alla bröstcancerpatienter överlever här, precis som i Finland, Frankrike och Spanien. I Tjeckien, Polen och Slovenien ligger överlevnaden i bröstcancer under 60 procent.