Otydligt i inslag om falska läkemedel på apotek

Otydligt i inslag om falska läkemedel på apotek

Svenska apotek svämmas inte över av falska läkemedel. Dock ska apotekspersonalens kunskap i frågan studeras.

10 jun 2019, kl 16:24
0

Annons
Kristina von Sydow.

Kristina von Sydow.

Susanne Lundin. Foto: Eva Torkelson.

Susanne Lundin. Foto: Eva Torkelson.

I ett inslag i Ekot i Sveriges Radio, och senare även på TV4 i helgen, berättades om ”kunskapsbrist kring falska läkemedel” och om förfalskade läkemedel på apotek.

Inslaget fick många att sätta morgonkaffet i halsen då bilden som gavs var att det är vanligt med läkemedelsförfalskningar på apotek i Sverige.

– Hämtar du ut läkemedel på ett godkänt apotek i Sverige, fysiskt eller digitalt, finns det inget skäl att oroa dig för förfalskningar, säger Kristina von Sydow, vd i föreningen E-vis, som lett införandet av systemet med e-verifikation av läkemedelsförpackningar i Sverige.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat måste sedan den 9 februari alla läkemedelsförpackningar tillverkade inom EU serialiseras. Kort beskrivet handlar det om att varje läkemedelsförpackning förses med en unik id-kod och en särskild säkerhetsförsegling vid tillverkningen. Både kod och försegling kontrolleras innan läkemedlet lämnas ut på apotek och ska garantera läkemedlets äkthet. Tack vare det upptäcktes nyligen förfalskade förpackningar med cancerläkemedlet Avastin i Holland.

– I Sverige har det dock inte upptäckts några förfalskade läkemedel på apotek, vare sig innan eller efter införandet av serialsieringskravet, säger Kristina von Sydow.

I radioinslaget framgick också att forskare nu ska undersöka apotekspersonalens kunskap om förgiftningssymtom och läkemedelsförfalskningar.

Etnologen Susanne Lundin, professor vid Lunds universitet, ska leda forskningsstudien, som har ett delvis annat upplägg än det beskrivna.

– Vi vet att det förekommer en hel del handel med falska läkemedel på nätet. Man kan ha varit hos doktorn men inte fått det man velat ha förskrivet, som exempelvis sömnmedel eller antibiotika. I olika chattgrupper ges tips på var man kan köpa läkemedel utan recept, och handlar man från nätapotek utan EU-symbolen för ett godkänt apotek riskerar man att få overksamma eller felaktiga läkemedel. Vi vill studera hur god kännedom apotekspersonal har om den här typen av handel med falska läkemedel och eventuella konsekvenser av det, säger Susanne Lundin.

Forskargruppen, som består av två disputerade farmaceuter, tre kultur- och samhällsforskare och två läkare, är tvärvetenskaplig och leds förutom av Susanne Lundin av läkaren Margareta Troein.

I tidigare studier har man tittat på allmänhetens kunskap om falska läkemedel. En slutsats som forskarna drog var att få kände till EU-symbolen som alla godkända nätapotek måste ha.

– Känner man inte till den och vad den står för kan det vara lätt att halka in på en annan sida där illegala läkemedel säljs, säger Susanne Lundin.

Forskarna har också undersökt kunskapen om läkemedelsförfalskningar hos läkare. I en studie publicerad i Journal of public health medverkade 250 läkare som fick svara på ett antal enkätfrågor. Nästan 80 procent hade hört talas om förfalskade läkemedel och mer än en tredjedel hade mött patienter som de hade misstänkt tagit sådana. Däremot saknade läkarna kunskap om hur de skulle rapportera och följa upp detta och ville ha mer kunskap om hur de ska bemöta patienter som de misstänker använder förfalskade läkemedel.

– När vi hade gjort den studien var det ett naturligt steg att gå vidare och undersöka samma saker hos på apotekspersonal, säger Susanne Lundin.

Forskarna vill därför ta reda på vad apotekspersonal vet om förekomsten av falska läkemedel och hur personal på apotek kan fungera som ”gatekeepers” för att hindra att falska läkemedel och konsekvenserna av dem når allmänheten.

– Redan i dag ska apotekspersonalen fråga om du känner till ditt läkemedel och om du vet hur du ska ta det. Kanske kan det finnas andra frågor som är lämpliga att komplettera med vid misstanke om att någon tar falska läkemedel, och vilka är de i sådana fall? Det vill vi ta reda på.

Susanne Lundin vill liksom Kristina von Sydow poängtera att problemen med falska läkemedel handlar om läkemedel som köps från illegala återförsäljare och inte via godkända svenska apotek.

– Sverige är ett av de mest reglerade länderna när det gäller läkemedel och det blir tokigt när det framstår som att det förekommer falska läkemedel på apotek här. Vi vill inte bidra någon skrämselpropaganda som gör att folk inte litar på apoteket utan handlar på tveksamma sajter på nätet i stället, säger Susanne Lundin.

Studien om apotekspersonalens kunskap om läkemedelsförfalskningar väntas vara klar under hösten.