Annons

Otydligt ansvar för läkemedel vid kris

Det behövs tydligare regler för vilket ansvar staten har för läkemedel i en krissituation enligt utredning.

21 aug 2013, kl 12:28
0

Annons

Det behöver regleras i lag vad staten har för ansvar när det gäller tillgång på läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser eller kriser. Det slås fast i en utredning som överlämnats till socialdepartementet.

I utredningen ”Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser” konstateras också att det saknas tydlig information om vilka hot som Sverige behöver ha beredskap inför och vilka sorts läkemedel och annat materiel som bör finnas i lager. Detta liksom vilka som har ansvaret för att ett lager finns behöver tydliggöras menar utredarna i sitt betänkande.

Det konstateras också att omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat förutsättningarna att upprätthålla tillgång till läkemedel under en eventuell kris eller allvarlig händelse. De nya aktörerna har inte något beredskapsuppdrag eller ansvar för läkemedelsförsörjningen vid en kris på det sätt som Apoteket AB hade under monopolet.

Ett förslag är att det inrättas en nämnd vid Socialstyrelsen som fattar beslut om en ambitionsnivå för tillgång på läkemedel.