Annons
Kan östrogentillskott skydda mot svår covid-19?

Kan östrogentillskott skydda mot svår covid-19?

En svensk studie tyder på att östrogentillskott till kvinnor över 50 år kan minska risken att dö av covid-19.

18 feb 2022, kl 08:17
0

Män drabbas hårdare av covid-19 än kvinnor. Varför är dock inte helt klarlagt. I en studie från Umeå universitet har forskare kommit en bit på vägen. Studien visar tecken på att det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en skyddande effekt mot covid-19. Kvinnor som fick östrogentillskott som behandling mot klimakteriebesvär hade en mer än halverad risk att dö av covid-19.

– Det är en signifikant minskad dödlighet som vi visar har samband med just östrogentillskott, säger Anne-Marie Fors Connolly, forskare vid Umeå universitet och senior författare till studien, i ett pressmeddelande.

Registerstudie om östrogentillskott och covid-19

Studien är en ren registerstudie. Forskarna mätte därmed inte de faktiska nivåerna av östrogen hos deltagarna. De vet inte heller i vilken grad kvinnorna verkligen tog östrogentillskotten eller hur länge. Studien tar inte heller hänsyn till andra riskfaktorer som rökning, BMI och matvanor. Det krävs därför fler studier innan man vet om östrogentillskott skulle kunna användas som behandling mot svår covid-19 hos kvinnor med låga östrogennivåer.

Studien inkluderade alla kvinnor i Sverige mellan 50 och 80 år som testat positivt för covid-19 mellan 4 februari och 14 september 2020. Forskarna tog hänsyn till vissa störfaktorer som eventuellt skulle kunna påverka resultatet. Dessa var ålder, utbildningsnivå, samsjuklighet och årsinkomst.

Tre grupper

Deltagarna delades in i tre grupper. Grupp 1 bestod av drygt 200 kvinnor med diagnosticerad bröstcancer som stod på behandling med läkemedel som sänker östrogennivåerna.

Grupp 2 bestod av cirka 2500 kvinnor som fick hormonersättningsbehandling och därmed höjda östrogennivåer.

Grupp 3 var kontrollgrupp och klart störst med cirka 11 900 personer. Kontrollgruppen hade inga östrogentillskott eller östrogensänkande läkemedel förskrivna under 2019–2020.

Den absoluta risken för död i covid-19 var enligt forskarnas analys 4,6 procent i kontrollgruppen, 10,1 procent i grupp 1 och 2,1 procent i grupp 2.

Östrogentillskott sänkte risken

I gruppen som fick östrogentillskott såg forskarna en minskad risk att dö av covid-19 jämfört med kontrollgruppen. Resultatet var fortfarande statistiskt signifikant även efter att de justerat för störfaktorer.

Studien tydde även på det omvända. Gruppen som fick östrogensänkande läkemedel hade en ökad risk att dö av covid-19 jämfört med kontrollgruppen. Men det sambandet gick inte att säkerställa statistiskt.

Enligt Socialstyrelsen är 56 procent av alla som dött i covid-19 i Sverige män. Eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre än män blir skillnaden mellan könen ännu större om man bara räknar med de under 85 år som dött i covid-19. Då är 65 procent män. Den högre dödligheten tyder på att biologiska könsskillnader påverkar sjukdomsförloppet.

Det finns enligt Umeåforskarna flera möjliga förklaringar till varför östrogen kan ha en skyddande effekt mot allvarlig covid-19. Bland annat minskar östrogen coronavirusets förmåga att infektera celler genom att minska uttrycket av ACE2 och TMPRSS2. ACE2 är en receptor för coronaviruset som finns på ytan av celler i främst lungor, tarm, hjärta och njurar. Coronaviruset fäster till ACE2 med hjälp av spikeprotein på virusets yta. Spikeproteinet aktiveras i sin tur av enzymet TMPRSS2 vilket gör att viruset kan ta sig in i våra celler.

Text: Malin Pääjärvi