Annons

Östrogen gör kvinnor mer amalgamkänsliga

Fler kvinnor än män drabbas av besvär från amalgamfyllningar, men bara upp till 50-årsåldern. En svensk forskare hävdar nu att det högre antalet kvinnor bland amalagampatienter är en östrogeneffekt.

19 jul 2002, kl 19:33
0

Annons

Kvinnors högre prevalens bland amalgampatienter är östrogenberoende. Det hävdar medicine doktor Fredrik Berglund som stöder sin teori på det faktum att samma köns- och åldersfördelning också kan ses när det gäller kvicksilverförgiftning. Kvinnor är dubbelt så känsliga som män för kvicksilverånga upp till 50-årsåldern. Att den här skillnaden inte har varit känd tidigare beror på att kvantitativa utvärderingar av kvicksilvers toxicitet hittills har grundat sig på data från kloralkaliindustrin där endast män arbetar.
Fredrik Berglund som är pensionerad har tidigare arbetat på Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket samt 15 år på KabiPharmacia med läkemedelsbiverkningar. När Socialstyrelsen kom med sin rapport om amalgam 1987 så tyckte han att de hanterade frågan fel och sedan dess har han engagerat sig i amalgampatienterna. 1995 publicerade han ?150 years of dental amalgam? och i år ?Förbättrad hälsa efter avlägsnande av amalgam? där han gjort en analys av studier som publicerats 1986-1997 om amalgampatienter.
 För att se varför det är fler kvinnor som drabbas av besvär från amalgamfyllningar ordnade han patienterna från sin sammanställning efter stigande ålder vid insjuknandet och gjorde en kurva på kvinnor för sig och män för sig  Han fann att antalet insjuknande steg dubbelt så brant hos kvinnor som hos män, men bara upp till 50 år och sedan var mönstret det omvända. Då var det i stället fler män som drabbades.


Samma mönster för kvicksilver
Symtombilden hos amalgampatienter liknar mycket den vid kronisk kvicksilverförgiftning och kvicksilver är ett av de ämnen som misstänks ha samband med skadliga effekter av amgamfyllningar.
Fredrik Berglund tyckte att det kunde vara intressant att undersöka åldersfördelningen även där. Han använde som underlag en klassisk studie på spegelarbetare som en tysk vetenskapsman publicerade 1861. Hos 1800-talets spegelarbetare med kvicksilverförgiftning var det framför allt kvinnor som drabbades. Fredrik Berglund gick igenom det 60-talet fallrapporter som ingick i studien där patienternas ålder var angiven i flertalet fall. Kurvorna för när män och kvinnor insjuknade var i det närmaste identiska med de kurvor han fått för amalgampatienterna.
?Min slutsats är att vid 50 års ålder sjunker östrogennivåerna hos kvinnor och då minskar den här känsligheten för amalgam och kvicksilver, säger han. Då frågar man sig naturligtvis varför. Att östrogen har samband är sannolikt. På möss finns det experiment som visar att när de får kvicksilverklorid per os så blir det mycket lägre halter i njurarna hos honmössen av kvicksilver men däremot dubbelt så höga halter i hjärnan. Jag menar att det skulle vara förklaringen till den här skillnaden i känslighet för kvicksilver och amalgam mellan kvinnor och män.