Fortsatt ökning av hiv i Europa oroar WHO
Hiv-/aidssymbolen röda bandet skapades 1991.

Fortsatt ökning av hiv i Europa oroar WHO

Den europeiska regionen är nu den enda regionen i världen där antalet nya hivinfektioner ökar.

29 nov 2017, kl 09:49
0

Annons

Antalet nya fall av hiv i Europa förra året blev det högsta sedan mätningarna började. Det meddelar Världshälsoorganisationen WHO i ett pressmeddelande. Siffrorna är högst oroande, särskilt därför att över hälften, 51 procent, av de nydiagnostiserade fallen upptäcks i en sen fas av infektionen.

Det innebär att många går omkring med en hivinfektion utan att veta om det, och därmed kan smitta andra. Under väl inställd medicinering är smittorisken minimal, och som Läkemedelsvärlden.se skrivit om finns numera även tillgång till förebyggande behandling för att skydda mot hivinfektion. Men en förutsättning är att det finns en medvetenhet om förekomsten av hiv och om riskerna.

Under 2016 infekterades 160 000 personer av hivvirus i de 53 länder som utgör den europeiska regionen i WHO:s indelning. Den överväldigande delen av ökningen sker som tidigare i östra Europa. Siffrorna är framtagna av FN:s Världshälsoorganisation WHO tillsammans med EU:s smittskyddsmyndighet, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, som ligger i Solna.

WHO:s regiondirektör för Europa, Zsuzsanna Jakab, betonade i pressmeddelandet vikten av tidig testning för att komma till rätta med utvecklingen.

– Sena tester, i synnerhet av dem som löper hög risk för infektion, leder till sen behandling och en fortsatt spridning av viruset. Ju senare människor diagnostiseras, desto större är risken att de utvecklar aids, vilket ökar lidandet och antalet dödsfall, sa Zsuzsanna Jakab.

Med sen upptäckt ökar dessutom risken att insjukna i tuberkulos, den vanligaste sjukdomen som drabbar aidssjuka i Europa och särskilt Östeuropa.

Europakommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Vytenis Andriukaitis, kommenterade siffrorna med att också tala om vikten av tidig diagnos. För att lyckas med det krävs samarbete över gränser och organisationer, och att komma över hinder som stigma och diskriminiering utgör, sa Vytenis Andriukaitis.

I rapporten framkommer också att andelen hivinfekterade som diagnostiseras sent ökar med ålder. Nästan två tredjedelar av personerna över femtio år hade fått sin diagnos i ett sent skede av infektionen.