Annons

Ökar antalet tillsynsplaner

Läkemedelsverket utökar antalet planer för de områden där de bedriver tillsyn. Bland annat ska farmaceuternas kontroll granskas extra i år.

7 mar 2014, kl 14:56
0

Totalt har Läkemedelsverket publicerat 13 tillsynsplaner för året. Anledningen till att de är fler är bland annat att vissa områden har delats upp till exempel narkotika, narkotikaprekursorer och sprutor och kanyler.
-Genom att tala om vilka fokusområden som är prioriterade hoppas vi åstadkomma en förebyggande effekt, att utpekade riskområden diskuteras och analyseras av aktörerna själva, vilket bidrar till att minska riskerna för allvarliga avvikelser som kan hota säkerheten för patienter och konsumenter, säger Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn i en presskommentar.

Ett av de områden som myndigheten kommer att fokusera på är den kontroll som farmaceuter gör när de lämnar ut läkemedel. Bakgrunden är att många anmälningar som kommer till Läkemedelsverket om allvarliga avvikande händelser beror på fel som inträffat när farmaceuter färdigställer en receptexpedition. Öppenvårdsapoteken kommer också att inspekteras utifrån hur väl de sköter sina egenkontrollprogram.

Som en del av inspektionerna gör personal från Läkemedelsverket fältbesök på apoteken. Oftast är dessa föranmälda men i vissa fall kan inspektören komma oanmäld.