Annons
Nya utredaren gallrar bland referensgrupperna

Nya utredaren gallrar bland referensgrupperna

Om drygt en månad tar Anna-Lena Sörenson (S) över apoteksutredningen. Bland det första på agendan står att se över antalet referensgrupper.

27 jan 2017, kl 08:54
0

Annons

Anna-Lena Sörenson.

Till vardags är Anna-Lena Sörenson vice ordförande i socialutskottet och sedan 2010 socialdemokratisk riksdagsledamot. Om drygt en månad, efter Åsa Kullgren lämnat sitt delbetänkande, tar hon över rollen som apoteksutredare.

– Till en början ska jag träffa personalen på kansliet och göra en bruttolista över vilka vi ska träffa och vilka studiebesök vi ska göra, säger Anna-Lena Sörenson.

Ytterligare en del i det tidiga arbetet blir att se över vilka referensgrupper som finns knutna till apoteksutredningen och eventuellt gallra bland dem.

– Det finns rätt många referensgrupper och vi ska diskutera om vi behöver tillgång till så många formaliserade grupper. Men det har vi inte tagit ställning till ännu.

Anna-Lena Sörensons arbete är fokuserat till det tilläggsuppdrag som regeringen gav apoteksutredningen innan årsskiftet. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över apotekens handelsmarginal för läkemedel även utanför subventionen, regelverk och marknaden för dosdispensiering och extemporeläkemedel samt att se över hur hanteringen av prövningsläkemedel till försökspersoner kan hanteras på ett säkert sätt.

– Tidsmässigt ska delen som rör handelsmarginalen redovisas först och den har därför högst prioritet. De andra delarna är mer tekniska till sin karaktär och något vi kommer att ta itu med senare, säger Anna-Lena Sörenson.

Att uppdraget lades på just henne spekulerar Anna-Lena Sörenson kan bero på att hon genom sitt arbete i socialutskottet och som tidigare landstingsråd i Östergötland redan är väl förtrogen med frågorna.

– Det är frågor vi behandlar i utskottet och som ligger mig nära till hands. Jag kommer också att ha ett sekretariat med stor kompetens som stöttar mig i arbetet.

I utredningsarbetet hittills har stor vikt lagts vid att tydliggöra apotekens roll, och semantiska skillnader som ”råd-” eller ”vårdkedjan” har väckt en del debatt.

– Jag föredrar vårdkedjan, i vilken råd ingår. Det är viktigt att se att apotek kan erbjuda både patienter och sjukvården en hel del och bland annat bidra till en bättre läkemedelsanvändning, säger Anna-Lena Sörenson.

Åsa Kullgrens delbetänkanden ska redovisas den 9 mars. Delbetänkandet som rör apotekens handelsmarginal för läkemedel utanför läkemedelsförmånen redovisas senast den 31 oktober  och övriga delar i uppdraget i maj 2018.