Annons

Nya riktlinjer för medicinbistånd

Världshälsoorganisationen WHO har kommit med nya riktlinjer för donation av läkemedel till humanitära katastrofområden. Idag ställer gåvorna ofta till mer besvär än nytta konstaterar WHO.

5 jul 2002, kl 05:15
0

Annons

Hälsovårdspersonal i humanitära katastrofområden tvingas alltför ofta kasta bort tid på att sortera bort oanvändbara läkemedel. Upp till två tredjedelar av de läkemedel som doneras till humanitära katastrofområden är oanvändbara, dåligt märkta eller på väg att bli för gamla, påpekade WHO när organisationen i början av månaden kom med nya riktlinjer för donation av läkemedel.
? Det är tre år sedan de första riktlinjerna kom. Men inget tyder på att någon förbättring skett, sade dr Jonathan Quick på WHO.
? Informationen finns. De som donerar läkemedlen borde känna till dem, tillade han.
Ett av de senaste exemplen på resursslöseri kommer från Albanien, där man uppskattar att hälften av de läkemedel som kom till flyktinglägren under Kosovokriget var olämpliga eller odugliga och måste kasseras.
WHO ger i rapporten som medföljer riktlinjerna, totalt 12 punkter, en mängd exempel på läkemedelsdonationer som ställt till besvär i stället för att vara till den nytta givarna hoppats.


Skillnad på medicin och kläder
Välvilliga hjälporganisationer inser inte alltid att läkemedel till skillnad mot kläder och mat kan användas på fel sätt och få motsatt effekt än den tänkta.
De nya riktlinjerna understryker vikten av att läkemedel som doneras är ett önskemål från mottagaren och att givare och mottagare är överens om att de behövs. WHO påpekar också att givarna ska undvika olika måttstockar för kvalitet; är ett läkemedel oacceptabelt i givarlandet är det också oacceptabelt som donation.