Annons

Nya regler för vaccinationsprogram blir riksdagsfråga i vår

Sommaren 2010 var utredningen om hur de nationella vaccinationerna ska organiseras klar. Nu har regeringen lämnat över sitt förslag till proposition till lagrådet för granskning.

21 feb 2012, kl 14:07
1

Annons

Till årsskiftet 2013 är det regeringens förhoppning att de nya reglerna för de nationella vaccinationerna ska träda i kraft. Propositionen är nu hos lagrådet för granskning och kommer därefter att lämnas över till riksdagen för beslut, troligen innan sommaren.

Förslaget till proposition har i stort följt utredarens förslag som att det i framtiden blir regeringen och inte Socialstyrelsen som beslutar vilka sjukdomar som vaccinationsprogrammet ska omfatta. Det sedan länge efterfrågade hälsodataregistret ska också införas.

Däremot anser inte regeringen att upphandlingen av vaccinerna ska ske nationellt. Utredaren ansåg att vaccinerna till de nationella programmen skulle upphandlas centralt i nationella upphandlingar och finansieras av staten. Ansvaret för genomförandet skulle enligt utredningens förslag ligga kvar hos landstingen.
– Vi ser inte att det var möjligt att bygga upp en statlig upphandlingsfunktion som hanterar enbart de här vaccinerna, säger Anders Klahr på Socialdepartementet.
– Jag tror inte heller att till exempel HPV-upphandlingen skulle ha skett på ett annat och bättre sätt om staten skött det. Det hade nog blivit överklaganden i alla fall, eftersom det per definition är en svår hantering.

 

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Så efter alla dessa reaktioner om Pandemrixvaccineringen ska nu hela vårt vaccinationsprogram bli föremål för enbart politiska överväganden… När hade vi senast en högkompetent sjukvårdsutbildad regeringsmedlem?