Annons
Nya ledtrådar om vikten av antikroppar i luftvägarna
Foto: Istock

Nya ledtrådar om vikten av antikroppar i luftvägarna

Risken att smittas av omikron halverades om man hade antikroppar i luftvägarna, enligt Communitystudien.

19 sep 2022, kl 09:13
0

Annons

Den stora svenska Communitystudien förstärker bilden av hur viktiga just antikroppar i luftvägarna är för skydd mot covid-19. Nya resultat från studien visar att höga nivåer av antikroppar i luftvägarna minskar risken att infekteras av omikron. Det är dock många som inte får dessa antikroppar, trots att man har vaccinerat sig med tre doser covid-19-vaccin, enligt studien.

– Nu befinner vi oss i ett läge med omikron som smittar trots flera doser av dagens vacciner som ges i muskeln. Det är lockande att tro att ett vaccin som i stället ges via näsan/luftvägarna, där viruset tar sig in i kroppen, skulle kunna väcka ett liknande immunsvar lokalt som naturlig infektion och därmed stoppa viruset i ett tidigare skede. Flera vaccin i nässpraysform undersöks nu i kliniska prövningar med förhoppning om att kunna minska smittspridningen och därmed minska risken för utveckling av nya virusvarianter, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare och forskningsledare vid Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

De nya resultaten har publicerats i New England journal of medicine.

Communitystudien pågår sedan 2020

Communitystudien startade våren 2020 med att forskarna samlande in prover från 2 149 anställda på Danderyds sjukhus. Syfte var att studera hur immuniteten utvecklas efter covid-19 och efter vaccinering mot infektionen. Immunsvaret hos studiedeltagarna har sedan starten följts upp var fjärde månad. Tidigare resultat från studien har bland annat visat att många smittades av omikron trots att de tagit en boosterdos vaccin.

De nu aktuella resultaten utgår från 338 medarbetare som från och med början av 2022 regelbundet har screenats för en sars-cov-2-infektion. Alla dessa deltagare hade fått tre doser vaccin mot covid-19. Under studiens gång blev var sjätte deltagare, av de som inte hade en infektion vid studiens start, infekterad med omikron. Totalt handlade det om 57 personer. Det här gjorde att forskargruppen kunde undersöka vad det är som skyddar mot omikron och dessutom se hur immunsvaret ser ut efter en omikroninfektion.

Det visade sig att de flesta efter tre doser vaccin hade höga nivåer av IgA-antikroppar (immunglobulin A) i blodet. När det gällde mätbara antikroppar i luftvägarna var det dock endast 62 procent av deltagarna som hade detta.

Halverad risk att smittas

De personer som hade höga nivåer av antikroppar i luftvägarna hade en halverad risk att smittas av omikron, jämfört med de personer som inte hade det, enligt studien.

– Det är inte förvånande att antikroppar i luftvägarna neutraliserar viruset lokalt, men vi har nu för första gången kunnat visa att sars-cov-2-antikroppar i luftvägarna faktiskt skyddar mot omikroninfektion, säger Charlotte Thålin,

Forskarna såg också att de deltagare som hade smittats av omikron och hade mätbara nivåer av antikroppar i luftvägarna, hade lägre nivåer av sars-cov-2-viruset. En 40-faldig ökning av antikroppar i luftvägarna sågs efter omikroninfektionen, även om den hade varit mild.

De deltagare som hade haft covid-19 innan de vaccinerades hade betydligt högre nivåer av sars-cov-2-specifika antikroppar i luftvägarna efter vaccination jämfört med de som inte varit sjuka. Enligt forskarna kan detta förklara varför en kombination av infektion och vaccin ger starkare skydd än bara vaccin.