Annons

Nya läkemedelslistan klar i Stockholm

En månad i förväg kan DN i dag presentera den nya Kloka listan ? av den centrala läkemedelskommittén Läksak rekommenderade läkemedel i Stockholm för 2003. Stora förändringar är att vänta.

13 dec 2002, kl 12:24
0

Annons

Rekommendationslistan för 2003 innehåller 211 rekommenderade läkemedel. Viktiga förändringar har bland annat skett inom områdena hjärtakärl och nervsystemet. Inom hjärtakärlområdet rekommenderar Läksak nu simvastatin (Zocord) som enda lipidsänkare. Som enda betablockerare vid måttlig hjärtsvikt rekommenderas bisoprolol (Emconcor CHF).

– Viktiga förutsättningar för valen av läkemedel har som tidigare år varit läkemedlens dokumenterade och beprövade effekt och läkemedelsföretagens leveranskapacitet, säger professor Lars L Gustafsson, ordförande i Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting, till Dagens Nyheter.

Även behandlingskostnaden och leveranssäkerheten har varit avgörande för vilka läkemedel som ska finnas med på Kloka Listan och vilka som inte kommer med på den, eller som tas bort från den.

– Under året har priserna på läkemedlen, framför allt när det gäller generika varierat kraftigt i samband med att den nya lagen om utbyte till billigaste likvärdiga preparat trädde i kraft 1 oktober. I de fall fortsatt stora förändringar sker under året återkommer Läkemedelssakkunniga med nya rekommendationer, säger Lars L Gustafsson.

En nyhet i Kloka Listan 2003 är ett appendix med rekommendationer om äldres medicinering. Samtliga rekommendationer med motiveringar till valen kommer att återfinnas i Kloka Listan 2003 på www.janusinfo.org under januari 2003.

Läkemedelsvärlden har sökt Lars L Gustafsson för en kommentar.