Annons
Nya forskningspengar i vårändringsbudgeten

Nya forskningspengar i vårändringsbudgeten

Regeringen satsar 100 miljoner extra på forskning som kan stoppa coronapandemin i sin vårändringsbudget.

15 apr 2020, kl 15:38
0

Annons

Finansminister Magdalena Andersson lade på onsdagen fram vårändringsbudgeten och regeringens ekonomiska vårproposition.

I vårändringsbudgeten finns bland annat ett extra anslag på 100 miljoner kronor till Vetenskapsrådet. Syftet är att snabbt kunna ge ökat stöd till svensk forskning som kan hjälpa till att stoppa covid-19 eller förhindra liknande pandemier i framtiden. Vetenskapsrådet efterlyste också nyligen en sådan satsning.

“Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset är forskning och innovation inom exempelvis nya läkemedel, diagnostiska tester, virusspridning och vaccin högt prioriterat. Sverige har många forskargrupper som, i samverkan med relevanta aktörer, bedriver forskning av hög kvalitet inom området och som skulle kunna bidra till att öka kunskapen”, skriver regeringen i vårändringsbudgeten.

Samtidigt minskar regeringen anslaget till Vetenskapsrådet med tio miljoner kronor för avgifter till internationella organisationer. Detta med argumentet att den svaga svenska kronan minskar de faktiska kostnaderna. Nettoökningen för Vetenskapsrådet blir alltså 90 miljoner kronor.

Extra miljarder till vård och omsorg

Vidare ökar regeringen anslaget för bidraget till hälsa och sjukvård med drygt 1,9 miljarder kronor. Staten ska använda pengarna till att stödja regionerna och kommunerna i arbetet mot det pågående utbrottet av covid-19.

Regeringen framhåller att regioner och kommuner är i ett ansträngt läge och har stora merkostnader på grund av coronautbrottet. Det gäller bland annat kostnader för vård- och omsorgspersonal, information, utökad bemanning av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder.

Stärkt vaccinberedskap

Även anslaget till insatser för vaccinberedskap ska ökas, föreslår regeringen. Det handlar inte om coronautbrottet utan om ett tidigare uppdrag till Folkhälsomyndigheten att se till att det finns vaccin till hela befolkningen vid en influensapandemi. Det innebär att staten har avtal med en eller flera vaccintillverkare som garanterar vaccinleveranser till Sverige vid en influensapandemi.

Eftersom både befolkningen och avtalskostnaderna ökat behövs ett större anslag än tidigare beräknar, skriver regeringen och föreslår 32 miljoner extra till vaccinberedskapen.

Ytterligare en förändring i vårändringsbudgeten gentemot tidigare är ett tillskott på 359 miljoner kronor till kostnaderna för läkemedelsförmånen. Tidigare budgeterades denna kostnad till 29,6 miljarder kronor, men kostnaderna för läkemedel har gått upp mer än beräknat.