Annons
Nya cancerläkemedel testas direkt på tumören

Nya cancerläkemedel testas direkt på tumören

En ny teknik utvecklad vid Sahlgrenska cancer centrum kan förbättra både diagnostik och läkemedelsutveckling.

13 dec 2017, kl 08:52
0

Annons

Genom att tvätta rent humana cancertumörer från allt cellulärt material, och därefter återskapa tumören genom att tillsätta en standardiserad cancercellinje, kan forskare skapa en testmiljö som till stor del efterliknar den kliniska situationen.

Den rentvättade tumören består enbart av bindvävsstrukturer, så kallad scaffold. Dessa strukturer är unika för varje enskild tumör och genom att åretskapa tumören på ett standardiserat sätt kan forskarna använda tumören för mer individanpassad diagnostik och för screening av nya läkemedel. Tekniken är framtagen forskarna och läkarna Anders Ståhlberg och Göran Landberg vid Sahlgrenska cancer centrum i Göteborg, tillsammans med forskningsinstitutet Rise.

– Cancercellernas omgivande mikromiljö, scaffolden, har i de senaste årens forskning visat sig ha en stor betydelse för tumörernas utveckling och den har en betydande roll för hur väl en läkemedelsbehandling kommer att fungera, säger Göran Landberg, överläkare och professor i patologi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att den nya tekniken ska leda till både förbättrad cancervård och till snabbare och mindre kostsam utveckling av nya cancerläkemedel.

Under de närmaste två åren ska tekniken börja användas i större skala som testmetod inom läkemedelsindustrin och som ett diagnostiskt verktyg inom cancersjukvården. Både kliniskt material från patienter under utredning samt material från biobanker kommer användas.

Arbetet med att ta fram och införa den nya tekniken leds av Rise inom ramen för projektet Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening. I projektet ingår 13 partners från universitet, institut, sjukvården och läkemedelsindustrin.

Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar projektet, som har en total budget på 44 miljoner kronor, med 17,6 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen med fyra miljoner. Resten finansieras av de övriga parterna som deltar i projektet.